ខ្លាញ់ទឹកដោះ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ខ្លាញ់ (khlañ) +‎ ទឹកដោះ (tɨk dɑh)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ខ្លាញ់ទឹកដោះ
k̥ʰlāñ´dẏkṭoḥ
WT romanisation khlañ tɨk dɑh
(standard) IPA(key) /kʰlaɲ tɨk ɗɑh/

Noun[edit]

ខ្លាញ់ទឹកដោះ (khlañ tɨk dɑh)

  1. butter

Synonyms[edit]