ចៅពញា

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer

[edit]

Etymology

[edit]

From Thai เจ้าพญา (jâao-pá-yaa).

Pronunciation

[edit]
Orthographic ចៅពញា
caubñā
Phonemic ចៅ ព្ញា
cau b̥ñā
WT romanisation caw pñiə
(standard) IPA(key) /caw ˈpʰɲiə/

Noun

[edit]

ចៅពញា (caw pñiə)

  1. duke (used in ancient times)

Synonyms

[edit]