ទីប៉ាឆា

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ទី (tii) +‎ ប៉ាឆា (paachaa)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ទីប៉ាឆា
dīp″ācʰā
WT romanisation tii paachaa
(standard) IPA(key) /tiː paː.ˈcʰaː/

Noun[edit]

ទីប៉ាឆា (tii paachaa)

  1. cemetery, graveyard