បន្ទប់ទឹក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

Calque of Thai ห้องน้ำ (hɔ̂ng-náam). Same as បន្ទប់ (bɑntup, room) +‎ ទឹក (tɨk, water).

Pronunciation[edit]

Orthographic បន្ទប់ទឹក
pn̥dp´dẏk
Phonemic បន-ទប់ ទឹក
pn-dp´ dẏk
WT romanisation bɑntup tɨk
(standard) IPA(key) /ɓɑn.ˈtup tɨk/

Noun[edit]

បន្ទប់ទឹក (bɑntup tɨk)

  1. bathroom, washroom

See also[edit]