ប្រភពទឹក

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ប្រភព (prɑphup) + ទឹក (tɨk).

Pronunciation[edit]

Orthographic ប្រភពទឹក
p̥rbʰbdẏk
Phonemic ប្រ-ភប់ ទឹក
p̥r-bʰp´ dẏk
WT romanisation prɑphup tɨk
(standard) IPA(key) /prɑ.ˈpʰup tɨk/

Noun[edit]

ប្រភពទឹក (prɑphup tɨk)

  1. fountain