ខ្មែរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from ភាសាខ្មែរ)
Jump to: navigation, search
Khmae

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

ខ្មែរ (kmae)

  1. Khmer person
  2. Khmer, Cambodian
    ភាសាខ្មែរpʰiesaa kmaeKhmer (language)
    ខ្មែរក្រហមkmae krɑhɑɑmKhmer Rouge

Alternative forms[edit]

Synonyms[edit]