ថៃ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from ភាសាថៃ)
Jump to: navigation, search
See also: ថី, ថូ, ថា, , and ថា៖

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

ថៃ (tai)

  1. Thai
    ភាសាថៃ‎ ― pʰiesaa taiThai (language)
    ជាតិថៃ‎ ― ciet taiThai (person)
  2. Thailand
    ប្រទេសថៃ‎ ― prɑteeh taiThailand (country)
  3. Thai person