មន្ទីរពេទ្យ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

មន្ទីរ (mŭəntii) +‎ ពេទ្យ (pɛɛt)

Pronunciation[edit]

Orthographic មន្ទីរពេទ្យ
mn̥dīrbed̥y
Phonemic មន់-ទីរ ពែទ
mn´-dīr baed
WT romanisation mŭəntii pɛɛt
(standard) IPA(key) /mŭən.ˈtiː pɛːt/

Noun[edit]

មន្ទីរពេទ្យ (mŭəntii pɛɛt)

  1. hospital, clinic

Synonyms[edit]