មាន់បារាំង

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

មាន់ (mŏən) +‎ បារាំង (baarang). Literally: "French chicken"

Pronunciation[edit]

Orthographic មាន់បារាំង
mān´pārāṃṅ
Phonemic មាន់ បា-រ៉័ង
mān´ pā-r″˘ṅ
WT romanisation mŏən baarang
(standard) IPA(key) /mŏən ɓaː.ˈraŋ/

Noun[edit]

មាន់បារាំង (mŏən baarang)

  1. turkey (bird)
    Synonym: ដាំងដុង (dangdong)