សាសនា

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Pronunciation[edit]

Orthographic សាសនា
sāsnā
Phonemic សា-ស្នា
sā-s̥nā
WT romanisation saasnaa
(standard) IPA(key) /saː.ˈsnaː/

Noun[edit]

សាសនា (saasnaa)

  1. religion