សិល្ប

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit शिल्प (śilpa, art).

Pronunciation[edit]

Orthographic សិល្ប
sil̥p
Phonemic សិល-ល៉ឹ-ប៉ៈ / សិល
sil-l″ẏ-p″` / sil
WT romanisation səlləpaʾ, səl
(standard) IPA(key) /səl.lə.paʔ/ ~ /səl/

Noun[edit]

សិល្ប (səlləpaʾ)

  1. art