ឡាវ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: លាវ

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ឡាវ
ḷāv
WT romanisation laaw
(standard) IPA(key) /laːw/

Proper noun[edit]

ឡាវ (laaw)

  1. Lao
    ភាសាឡាវ  ―  phiəsaa laaw  ―  Lao (language)
    ជាតិឡាវ  ―  ciət laaw  ―  Laos (person)
  2. Lao person