អ្នកលេងកុន

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

អ្នក (nĕək) +‎ លេងកុន (leing kon).

Pronunciation[edit]

Orthographic អ្នកលេងកុន
ʼ̥nkleṅkun
Phonemic នាក់ លេង កុន
nāk´ leṅ kun
WT romanisation nĕək leing kon
(standard) IPA(key) /nĕəʔ leiŋ kon/

Noun[edit]

អ្នកលេងកុន (nĕək leing kon)

  1. (colloquial) actor

Synonyms[edit]