πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From 𐌲𐌰- (ga-) +β€Ž πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ (saiΖ•an, β€œto see”).

Verb[edit]

πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½ β€’ (gasaiΖ•an)

  1. to see completely

Inflection[edit]

Class 5 strong
Infinitive πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½
gasaiΖ•an
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°
gasaiΖ•a
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πˆ
gasaΖ•
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
gasaiΖ•ada
2nd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπƒ
gasaiΖ•is
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πˆπ„
gasaΖ•t
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΆπŒ°
gasaiΖ•aza
3rd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
gasaiΖ•iΓΎ
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πˆ
gasaΖ•
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°
gasaiΖ•ada
1st dual πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπ‰πƒ
gasaiƕōs
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΏ
gasΔ“Ζ•u
β€”
2nd dual πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
gasaiΖ•ats
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΏπ„πƒ
gasΔ“Ζ•uts
β€”
1st plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΌ
gasaiΖ•am
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΌ
gasΔ“Ζ•um
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
gasaiΖ•anda
2nd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
gasaiΖ•iΓΎ
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒΈ
gasΔ“Ζ•uΓΎ
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
gasaiΖ•anda
3rd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³
gasaiΖ•and
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΏπŒ½
gasΔ“Ζ•un
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
gasaiΖ•anda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΏ
gasaiΖ•au
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΎπŒ°πŒΏ
gasΔ“Ζ•jau
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aidau
2nd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπƒ
gasaiΖ•ais
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπƒ
gasΔ“Ζ•eis
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aizau
3rd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉ
gasaiΖ•ai
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒΉ
gasΔ“Ζ•i
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aidau
1st dual πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ…πŒ°
gasaiΖ•aiwa
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ…πŒ°
gasΔ“Ζ•eiwa
β€”
2nd dual πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπ„πƒ
gasaiΖ•aits
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπ„πƒ
gasΔ“Ζ•eits
β€”
1st plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
gasaiΖ•aima
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
gasΔ“Ζ•eima
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aindau
2nd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒΈ
gasaiΖ•aiΓΎ
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒΈ
gasΔ“Ζ•eiΓΎ
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aindau
3rd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
gasaiΖ•aina
πŒ²πŒ°πƒπŒ΄πˆπŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
gasΔ“Ζ•eina
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•aindau
Imperative
2nd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆ
gasaiΖ•
3rd singular πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•adau
2nd dual πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°π„πƒ
gasaiΖ•ats
2nd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒΉπŒΈ
gasaiΖ•iΓΎ
3rd plural πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
gasaiΖ•andau
Present Past
Participles πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
gasaiΖ•ands
πŒ²πŒ°πƒπŒ°πŒΉπˆπŒ°πŒ½πƒ
gasaiΖ•ans