Category:Scottish Gaelic idioms

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. cìrean na tuile
 2. aig an dùbhlan le
 3. cuir facail sa' bheul chuideigin
 4. chan ann leis a’ chiad bhuille a thuiteas a’ chraobh
 5. air èiginn
 6. dèan tuigse
 7. leig mu sgaoil e
 8. an nì a chuireas duine is e a bhuaineas e
 9. sùil airson sùla is fiacaill airson fiacla
 10. rach cùrsa nan slat
Oldest pages ordered by last edit
 1. cho dall ri dallaig
 2. aig sealbh tha brath
 3. leugh eadar na sreathan
 4. tha an t-àm aig
 5. uair san ràith
 6. rach cùrsa nan slat
 7. an nì a chuireas duine is e a bhuaineas e
 8. cuir facail sa' bheul chuideigin
 9. aig an dùbhlan le
 10. bò mhaol odhar agus bò odhar mhaol

» All languages » Scottish Gaelic language » Figures of speech » Idioms

Scottish Gaelic phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.