Category:Scottish Gaelic idioms

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. cuir facail sa' bheul chuideigin
 2. chan ann leis a’ chiad bhuille a thuiteas a’ chraobh
 3. air èiginn
 4. dèan tuigse
 5. leig mu sgaoil e
 6. an nì a chuireas duine is e a bhuaineas e
 7. sùil airson sùla is fiacaill airson fiacla
 8. rach cùrsa nan slat
 9. uair san ràith
 10. tha an t-àm aig
Oldest pages ordered by last edit
 1. cho dall ri dallaig
 2. aig sealbh tha brath
 3. leugh eadar na sreathan
 4. tha an t-àm aig
 5. uair san ràith
 6. rach cùrsa nan slat
 7. an nì a chuireas duine is e a bhuaineas e
 8. cuir facail sa' bheul chuideigin
 9. caora dhubh
 10. sùil airson sùla is fiacaill airson fiacla

» All languages » Scottish Gaelic language » Figures of speech » Idioms

Scottish Gaelic phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.