Category:hy:Individuals

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. Զրադաշտ
 2. Եվրիպիդես
 3. Հորացիոս
 4. Հոմերոս
 5. Հեսիոդոս
 6. Հերոստրատ
 7. Վերգիլիոս
 8. Բելիսարիոս
 9. Ավգուստինոս
 10. Օկտավիանոս
Oldest pages ordered by last edit
 1. Հոմերոս
 2. Սոփոկլես
 3. Եվրիպիդես
 4. Քեոփս
 5. Օգոստոս
 6. Օկտավիանոս
 7. Ավգուստինոս
 8. Վերգիլիոս
 9. Հերոստրատ
 10. Հեսիոդոս

» All languages » Armenian language » All topics » Human » People » Individuals

Armenian names of individuals.