Category:nv:Canids

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. mąʼii bikʼiizgi hadzíjiní
 2. mąʼii bighą́ąʼgi hadzíjiní
 3. tó wónaanídę́ę́ʼ mąʼii
 4. mąʼiiłgaii
 5. Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ łééchąąʼí ałchiní
 6. Shádiʼááhdę́ę́ʼ náshdóítsoh łikizhígíí
 7. Shádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼil mąʼii
 8. Náátsʼózídę́ę́ʼ mąʼiiłchííʼ
 9. Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ łééchąąʼí ałchiní
 10. Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ mąʼiiłchííʼ
Oldest pages ordered by last edit
 1. tábąąh mąʼiiniiʼí
 2. Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ mąʼiiłchííʼ
 3. mąʼiitsoh bikʼos bineʼdę́ę́ʼ łizhinígíí
 4. Náátsʼózídę́ę́ʼ mąʼiiłchííʼ
 5. Naakaii Łizhiní Bikéyahdę́ę́ʼ łééchąąʼí ałchiní
 6. Shádiʼááhdę́ę́ʼ hodíłchʼil mąʼii
 7. Shádiʼááhdę́ę́ʼ náshdóítsoh łikizhígíí
 8. Nahatʼeʼiitsoh Bikéyahdę́ę́ʼ łééchąąʼí ałchiní
 9. mąʼiiłgaii
 10. tó wónaanídę́ę́ʼ mąʼii

» All languages » Navajo language » All sets » Lifeforms » Animals » Chordates » Vertebrates » Mammals » Canids

Navajo terms for canids.