Category:nv:Metals

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. béésh ditʼódí
 2. béésh
 3. béésh áłtsʼózí
 4. béésh náʼiiláhí
 5. béésh ntłʼizígíí
 6. óola
 7. béésh tózháanii
 8. béésh łikoní
 9. béésh doo ńdiniichxíihii
 10. béésh łibáhí
Oldest pages ordered by last edit
 1. óola
 2. dilyį́hí
 3. béésh
 4. béésh tózháanii
 5. béésh łichíiʼii
 6. béésh áłtsʼózí
 7. béésh łigaii
 8. béésh ászólí
 9. béésh dildǫʼí
 10. béésh łikoní

» All languages » Navajo language » All topics » Nature » Matter » Metals

Navajo terms for metals.