Module talk:mk-translit

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Testing a sample Macedonian text with word stresses[edit]

Short:

маке́донски ја́зик:
Lua error: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got table)

Long:

Македонскиот јазик е јужнословенски јазик, дел од источната подгрупа. Македонскиот е официјален јазик во Македонија, а воедно е и официјално признат како регионален службен јазик во Горица и Пустец во Албанија каде што живее бројно македонско население, но и во Србија како официјален во општините Јабука и Пландиште, Романија и Косово.
Lua error: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got table)

It's one to one, so Yes check.svg Done. --Anatoli (обсудить/вклад) 04:30, 27 March 2013 (UTC)