User:Dan Polansky/Czech thesaurus

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

What follows is a loosely organized Czech thesaurus (český tezaurus), a collection of words organized by their semantic relationships. The lists in it are not lists of synonyms; the semantic relationships are unspecified; the semantic distance between adjacent items varies; some of the relations are etymological or morphological instead of semantic.

Group 1[edit]

 • Containers: sáček, sak, vak, váček, měchýř, měch, kýbl, pytel, nádoba, džber
 • pohár, kalich, číše, hrnek, šálek, džber (Category:cs:Containers).
 • pokora, pokorný, pokořit, lenora, povzbuzení (and its relation to cheerleading), pohlazení
 • zkrocený, krotký, nezkrotný; krotkost, zkrocení; ochočit
 • předloha, vzor, šablona, vzorec, formule; template, Vorlage, pattern
 • mluvit, hovořit, klábosit, říct, vzkázat, rozprávět, vyprávět; žvanit, žvatlat, blábolit, pindat, kecat, drbat, plkat
 • žvást, blábol, žvanění, žvatlání, breptání, brept, kecy, pindy, drby, cancy, výplody, plky
 • beseda, besídka, diskuze, rozhovor, rozprava, interview
 • žvanil, drbna
 • drmolit, huhňat, huhlat
 • mňoukat, štěkat, hafat, kvákat, chrochtat, bučet, mečet, bečet; mňau, haf, bů, mé, bé
 • ječet, křičet, vřískat
 • šklebit se, ksichtit se, dělat obličeje, dělat grimasy; tvářit se (how)
 • věřit, vědět, myslet, domnívat se, odhadnout, tipnout, hádat, spekulovat, dohadovat se
 • znát, poznat, rozpoznat
 • chtít, přát si, toužit, doufat, dát přednost, upřednostnit
 • přání, touha, tužba, sen
 • žádost, chtíč
 • hamižnost, chtivost
 • composition, cs:sklad, harmony, cs:lad, kompozice
 • temperance, cs:uměřenost, cs:umírněnost, cs:míra?, cs:přiměřenost?
 • zábava, rozptýlení
 • záliba (koníček?), obliba, líbit
 • přehledný (übersichtlich) (easy to overview?), přehled, rozhled, dohled (view), hledáček, hledí, hledět, dalekohled, noshled?, náhled (tisku)
  • nepřehledný (unübersichtlich)
 • podložit, podklad, podložený, nepodložený
 • motto, heslo, slogan, pokřik, encyklopedické heslo=entry?, slovníkové heslo=dictionary entry?, keyword
 • doomsayer could be sýček by its meaning, but googling fails to verify such a translation.
 • důchod, income=příjem, rent=nájem
 • termíňák (not in durably archived sources; =termínovaný vklad)
 • book: notebook, album, ledger, prayerbook, almanac, handbook, manual, encyclopedia, dictionary
 • vzít potaz, vzít v úvahu, zanedbat
 • husarský kousek
 • absent-minded, nepřítomný?, duchem nepřítomný?, duchapřítomně.
 • statistics: range, náhodný výběr, střední chyba? (=směrodatná odchylka), náhodná veličina, interval spolehlivosti, relativní četnost, sample
 • rozjímání, meditace, dumání, zadumaný
 • defect,
 • závada, kaz, chyba, porucha, vada, moucha ("má to své mouchy"), muška, vychytaný, beďár, uher, skvrna, chybovost, poruchovost
 • chyba, přešlap, přehmat, provinění, pohřešek, hřích, přestupek, nešvar
 • nepravost, hřích, přestupek, přečin; lajdáctví, smilstvo; zločin, krádež, vloupání, podvod, podfuk, podraz, švindl, vražda, mord, zamordování, lichva, žhářství, defraudace, zpronevěření, uplácení, korupce, pašování, znásilnění
 • broke, bez haléře, bez peněz, švorc?, na dně? (also emotional)
 • divadlo, jeviště, herec, herečka, dějiště?, hlediště, divák, scéna, kulisa, zákulisí, kostým, akt, dějství, scénář
 • poplach, plašit, vyplašit, plachost, plachý
 • tingling, pricking, mravenčení, brnění
 • dbalý, důkladný, pořádný, pečlivý, školometský, puntičkářský, soustavný, systematický, metodický; puntičkář, hnidopich
 • lhostejný, nedbalý, šlompácký, nedůkladný, nedůsledný, povrchní, ledabylý, polovičatý, lajdácký; lhostejnost, nedbalost
 • complicity, spoluvina?, spoluzavinění?, spoluúčast?, tichá účast? (law)
 • zátah, tažení
 • kejklíř, kejkle
 • modřina, boule, karambol, kotrmelec, přemet
 • remark vs note vs notice
 • poručit, order?, command?, přikázat?, příkaz?, přikázání, poručík, doporučit, doporučení, poroučet se, povel, velitel, velení
 • založit (zakládat), podložit, vyložit (vykládat), doložit (dokládat), klást, položit (pokládat), pokládat za = mít za, složit (skládat), lože
 • drobit, podrobit, nadrobit, drobek, drobeček, rozdrobit, drobný, drobnost, podrobný, podrobnost
 • povídat, povědět, zpověď, zpovědník, výpověď, nápověda
 • ambulance, ambulantní péče, ambulatní vyšetření, klinika = clinic? (doubts pending)
 • paměť, vzpomínat, upomínat, zapomínat, připomínat, pomník, pomněnka, památka, památník, monument, pamatovat, vzpamatovat, zapamatovat
 • chlubit se, chvástat se, holedbat se, naparovat se, nafukovat se, vytahovat se; chvastoun, náfuka, nafoukanec, domýšlivec, nadutec; nafoukaný, nadutý, namyšlený, domýšlivý, okázalý (distant)
 • nabubřelý (tón, sloh, styl, vřed, jazyk, text, žargon, projev)
 • díra, skulina, škvíra, průrva, otvor, mezera, jáma, dutina
 • vina, provinění
 • vinit, žalovat, obvinit, obžalovat, osočit, zažalovat

Group 2[edit]

 • kazit, pokazit, zkazit, hnít, zahnít, vyhnít, zplesnivět, rozpadnout, zlomit, zrezivět, opotřebovat
 • hnít, vyhnít, zahnít, prohnít, hniloba
 • hnis, hnisavý, hnisat
 • pokažený, zkažený, prohnilý, shnilý, ztrouchnivělý, plesnivý, opotřebovaný, sešlý, ošoupaný, onošený
 • kaz
 • kazový
 • kazisvět
 • tyč, tyčit se, vztyčit
 • týkat se, dotýkat se, dotyk, dotek, styk, stýkat se, netýkat se, netykavka
 • postavení (status?), postavit (dům), postavit se (do pozoru)
 • zaniknout, vyniknout, uniknout, proniknout, podniknout
 • ryk, křik, povyk, pozdvižení; kravál, randál, hluk, rámus, lomoz; ruch, shon; pokřik, jekot, vřískot, vřesk, jek
 • vyjeknout
 • samoúčelný
 • hlídat, sledovat, pozorovat, monitorovat, střežit
 • bdělý, ostražitý, ve střehu, pozorný, při vědomí
 • zuřit, rozzuřit, vyzuřit se, rozzuřený (angry?), zuřivý, rozzuřený býk
 • hana, pohana, hanba, hanebný, zahabnit, ohanbí (cf. German Sham), shame?, bez bázně a hany (bez lázně a vany --Redl :)), potupa, potupný
 • životaschopnost, živost, vitalita, bujnost, bujarost, energičnost, statnost (robustness?); bujný, bujarý, životaschopný, živý, životný; vigor, liveliness
 • přísloví, pořekadlo, říkačka, říkanka, úsloví, rozpočítadlo, rčení, průpovídka, pranostika
 • hrabat, vyhrabat, zahrabat, nahrabat si; kopat, vykopat, zakopat, rozkopat, prokopat
 • znít ("mé jméno zní ..."), znění ("české znění")
 • nořit, zanořit, vynořit, ponořit, ponor, ponorka; norný
 • snoubit, zasnoubit, snubní, zásnuby, snoubenka, snoubenec
 • ústupný, neústupný, ústupek, recessive?, concession, in negotiation?
 • každopádně, na každý pád, v každém případě, tak jak tak, stejně, buď jak buď; rozhodně

Group 3[edit]

 • ranit, poranit, zranit, zranitelný, zranění, rána, vulnerable, injury, harm, wound
 • týrat, utýrat, týrání
 • rozpaky, rozpačitý, rozpakovat
 • vzpamatovat se
 • lichotit, lichotník, lichotka, lichotivý, nelichotivý, pochlebovat, pochlebník, vlezdoprdelka
 • rozkázat, rozkaz
 • proměnlivý, stálý, nestálý, neměnný, neustále, trvalý, dočasný,
 • proradný, záludný, zrádce, zradit; pletichář, pikle, spiknoutí, spiknout, spiklenec
 • hodit se
 • zakotvit, kotvit, ukotvit, kotva
 • vadnout, zvadnout, uvadnout, povadlý (also nálada)
 • lákat, nalákat, odlákat, vylákat, lákadlo, lákavý
 • vábit, vábnička, nevábný, vábení
 • mámit, vymámit, mámení, šťastné mámení
 • siréna, nymfa
 • lure
 • hynout, vyhynout, zahynout, zhynout?
 • pudit, pud, pudový, zapudit, vypudit, odpudit
 • podepírat, podpírat, zapírat, popírat, upírat, vzpírat
 • zahltit, přehltit, pohltit
 • drzý, drzost, hubatý; nestoudný, nestydatý; nestyda
 • zápach, zapáchat, páchnout, pach, čichat, smrdět, smrad, vůně, vonět, voňavka, voňavý
 • pitomý, hloupý, bláznivý, pošetilý, tupý, pomalý, nedůvtipný
 • pošetilost, pitomost
 • fool, foolish, foolishness, folly, stupid, stupidity,
 • chytrý, inteligentní, chápavý, bystrý, rychlý
 • vševěd, všeználek, chytrák, chytrolín, know-it-all
 • lišák, šibal, filuta, chytrá horákyně
 • všemi mastmi mazaný, vychytralý
 • schopný, zručný, obratný, dovedný
 • hrubý, obhroublý, neomalený, neotesaný, nezdvořilý, neurvalý, drzý; hrubián, neotesanec
 • tušit, tušení, guess, hunch, idea, apprehension, vytušit, odtušit, netušený, Ahnung, zdání?, ponětí
 • šmudla, špindíra
 • pracovitý, pilný; dříč
 • líný; lenoch, flákač, povaleč, nefachčenko (currently not attestable)

Group 4[edit]

 • oponent, oponentura, review, recenze, recenzent, připomínkování, posudek, znalecký posudek, revize, revizor
 • osvědčený, osvědčení, bewährt, time-tested?, tested?, osvědčit se, osvědčilo se mi dělat to a to.
 • mříž - v okně vězení, mřížka, matrix, grid, mesh, lattice
 • zbrklý, unáhlený, uspěchaný; nerozhodný, váhavý, váhající; hasty; hesitant, procrastinating, procrastination
 • unáhlit se, uspěchat, nechat se unést; uspíšit, pospíšit
 • klubko, klubíčko, motat, zamotat, vymotat, smotat, domotat, motovidlo, co se tady motáš?, motouz
 • cizinec, našinec
 • vyznat se, orientovat se, vyznat se tu, vyznat se v tom
 • vázaný, volný, (and těsný, volný), sdružený, spojený, propojený, napojený, spřežený, spřažený, svázaný, provázaný, propletený, integrovaný; spřežení, spoj, spojka, pojivo, spřáhnout se, dvojspřeží, trojspřeží
 • vznešený, ušlechtilý, velkorysý, velkomyslný, velkodušný, šlechta, noble, nobility, magnanimous, šlechtit, šlechtitel, chovatel, šlechetný (zachránce), šlechtic, šlechtična
 • dozajista, bezpochyby
 • biflovat, šprtat, šprt, memorovat
 • chmurný, chmurně, zachmuřený, zachmuřeně, pochmurný, pochmurně, chmury; rarely: zachmuřelý, zachmuřele
 • sklíčený, zadumaný, smutný, truchlivý, zarmoucený, zasmušilý; žalostný, tristní, neradostný
 • smutek; žal, sklíčenost, zármutek
 • truchlit, smutnit
 • veselý, radostný
 • rozpustilý, jásavý
 • jásat, hulákat, řvát, křičet, ječet
 • křik, pokřik, jekot
 • vain, vanity, futile, marný, zbytečný, marnivý, marnost, marnivost, bezúčelný
 • klubko, chumel, chuchvalec, spletenec, motanice
 • vlídný, podrážděný, vlídně, podrážděně
 • veřejné blaho (5000 hits), obecné blaho (5000 hits), blaho lidu (3800)
 • nepořádek, bordel, svinčík, špína
 • zmatek, nepořádek, galimatyáš, guláš, spletenina, spletenec
 • čurbes, bugr
 • hučet, hukot
 • chvátat, chvat, spěchat, spěch
 • prosit, žádat, žadonit; vyprosit, odprosit, omluvit se; prosba, žádost, požadavek; žádaný, žádoucí
 • divit se, žasnout, zírat

Group 5[edit]

 • lakomec, držgrešle, harpagon, skrblík, hamoun
 • lakota, lakomství, chamtivost, hrabivost, nenasytnost, poživačnost
 • statečný, statečně snášet, odvážný, udatný, chrabrý, neohrožený, urostlý, statný, sveřepý
 • zbabělý, srab, zbabělec, baba, strašpytel, poseroutka, třasořitka
 • nevzdělanec, hlupák, tupec, pako, ťululum, pitomec, nedouk, ignorant, rozumbrada, mudrlant
 • idiot, debil, dement, imbecil, hňup, vůl, blb, blbec, blbeček, pablb, magor, trotl
 • odborník, odborný, neodborný, odbornost, odbor, znalec, soudní znalec, znalecký posudek, specialista, expert
 • blázen, hlupák, pitomec, pomatenec, šašek, šprýmař, kašpar, kašpárek, popleta, trouba, nekňuba, zmatkař, ("zmatlík"? Found in surnames.); moula, fouňa;
 • blbý, hloupý, pitomý, uhozený, praštěný, přiblblý
 • tatrman, jeliman
 • parchant, zmetek, křivák, hajzl, sígr, šmejd, ksindl, mizera, ničema, grázl, gauner, darebák, lump, lotr
 • plantážník
 • hulvát, hrubián, nevychovanec
 • budižkničemu, kazisvět, lempl
 • (o věcech) paskvil, šmejd, zmetek, nedodělek
 • zločinec, lupič, zloděj, vrah, vrahoun, hrdlořez, lapka, gangster, pirát, loupežník, desperádo, zbojník
 • šminky, cetky, líčení, rtěnka, makeup, tužidlo, hadry, hadříky
 • prudký, příkrý, zdrženlivý, pozvolný, strmý (svah), kolmý
 • jméno, název, označení, titul, přídomek, přízvisko, přezdívka
  • kolokace, slovní spojení (163000), sousloví (68000, cs:WT)
  • slovo, výraz, termín; věta, souvětí, odstavec, oddíl, dílo, práce, text
 • humor, legrace, sranda, švanda, prča, psina, veselí; šprým, fór, frk, vtip, žert; humorný, legrační, srandovní, vtipný, žertovný, laškovný, k popukání; šprýmař, vtipálek, srandista, komik, bavič
 • přežitek, vějička, průlom, zvrat, zvrátit, zvrácený
 • přemýšlet, hloubat, dumat, rozmyslet, vymyslet, vymýšlet, hloubavý, zadumaný, bádat, pátrat
 • potíž, nesnáze, šlamastyka, šlamastika, problém; potížista
 • průšvih, malér, průser
 • katastrofa, kalamita; fiasko
 • zástěra, zástěrka (a proxy, false, stated reason for an action, replacing the real unspoken reason)
 • děvkař, proutník, sukničkář
 • roztěkaný, nesoustředěný, roztržitý, s hlavou v oblacích
 • stavidlo, hráz, závora, mez, hranice, zábrana, přehrada, ohrada, plot, zeď, ostnatý drát
 • skříň, zásuvka, šuplík, šuple
 • tahák (also used for checklist?)
 • jalový, jalovice
 • kluk, klouček, klučina, hoch, jinoch; mladík
 • napětí, přepětí, vypětí, rozpětí; pnout, napnout, zapnout, vypnout, rozepnout, sepnout, odepnout, přepnout, upnout; pnutí?
 • strašidlo, bubák, hejkal, polednice, duch, přízrak

Group 6[edit]

 • harmony, harmonie, lad, ladný, souznění, souzvuk, akord
 • znít, vrzat, skřípat, klapat
 • uprchlík, běženec, vyhnanec, cizinec, imigrant, emigrant, přistěhovalec, vystěhovalec
 • loď, paroloď, parník, škuner, ledoborec, minonoska, bárka, kocábka, fregata
 • bezesporu (indisputably?), nepochybně, bezpochyby
 • narcismus, sebeláska, samolibost, ješitnost, pýcha, sebeobdiv
  • cs:ješitnost - 1. příliš vysoké mínění o svém vzhledu, schopnostech, atd.
  • ješitnost - My estimation: potřeba vypadat jako schopný, znalý, nepotřebující pomoc ani radu.
 • hádanka, hlavolam, rébus, křížovka, puzzle
 • brloh, doupě, den, lair
 • nedbalky, podprsenka
 • načančat
 • zhýralý, zhýralec
 • chátrat, rozkládat se, rozpadat se, plesnivět, hnít, kazit se, zahnívat, zchátralý, prohnilý, plesnivý, zkažený, rozklad, rozpad, hniloba, plíseň
 • výhonek, šlahoun, oddenek, prut, proutí, odnož, stonek
 • směs, všehochuť, pelmel?, směska, směsice, změť; Sammelsurium; hodgepodge, jumble
 • hluk, lomoz, rachot, hrčení
 • poučit, poučka, poučení, poučovat, ponaučení, nepoučitelný
 • polepšit, polepšovna
 • právo: ustanovení, vyhláška, znění, platné znění, zákon, zákoník, poplatková povinnost, oznamovací povinnost, výzva
 • peníze, chechtáky, love, prachy, těžký love, prašule, těžký háky (unattestable)

Group 7[edit]

 • deptat, zdeptat (verified in g.b.c), vydeptat (only web), psychicky zdeptat
 • pokazit, zbabrat, zpackat, zkazit
 • řevnivost (something like rivalry?), rivalita, soupeření, soutěžení, řevnit
 • conjunctions: aniž
 • smetí, harampádí, krámy, odpadky, odpad, halda, hromada, odpadiště, skládka, popelnice, sutina, vrak, vrakoviště
 • sevřít, svírat, svorka, sevření, svorně, svorný, svornost ("rovnost, svornost, bratrství"?)
 • chválit, vychvalovat, vynášet do nebe, blahořečit, vyzdvihovat, chvalořečit
 • hanět, pomlouvat, zlořečit, hanobit, kritizovat; peskovat, hubovat, vyhubovat, nadávat, sekýrovat
 • stěžovat si, skuhrat, reptat, remcat, protestovat, mít výhrady, namítat
 • naříkat, hořekovat, kvílet, skuhrat, plakat, plakat nad rozlitým mlíkem,
 • stížnost, výtka, kritika, výčitka
 • důtka, pokárání, napomenutí, poznámka do žákovské knížky, kárné opatření, kázeňské opatření
 • spor, pře, půtka, hádka, třenice, rozepře, nesouhlas
  • hádavý, hašteřivý, svárlivý; bojovný, prudký
  • hádat se, hašteřit se, přít se
 • hněv, vztek; rozčilení; nenávist, zášť, zloba
 • naštvaný, rozladěný, podrážděný, vzteklý, rozhněvaný, zuřivý, zuřící, rozzuřený, nasraný (vulgar)
 • náznak, posunky, gesta, mrknutí; hint, clue, indication, suggestion, cue.
 • pokrytectví, přetvářka, přetvařování, faleš, padělek, podrvh, falzifikát, klam, zdání, lež, balamucení, vodění za nos, podvod, maska, závoj, škraboška, maškara, maškarní bál, maškarní ples (masked ball, masquerade ball)
 • zábava, kratochvíle, rozptýlení; koníček, záliba, zájmová činnost, kroužek, hobby.
 • slovo, výraz, fráze, termín; význam, smysl, pojem; definice, vymezení
 • viditelný, zřejmý, patrný, rozeznatelný, očividný, zřetelný, jasný; nejasný, zahalený, nezřetelný, mlhavý, rozmazaný, zastřený
 • amatér, diletant, břídil; kutil; profesionál, třída, profík
 • trh, tržiště, tržnice, jarmark, utržit, nést kůži na trh; pouť
 • buchta, koláč, bábovka, dort, kobliha, koblížek
 • ožehavý, zapeklitý, ošemetný, záludný; ošidný
 • lůza, chátra, lumpenproletariát
 • léčka, lest, past
 • přechytračit, přelstít, vyzrát na

Group 8[edit]

 • malý, maličký, nepatrný, neznatelný, zanedbatelný, miniaturní, drobný, titěrný, stopový, malicherný; maličkost, prkotina, drobnost, malichernost
 • počasí; bouře, smršť, tornádo, hurikán, uragán, orkán; krupobití; srážky, přeháňky, déšť, deštík, liják; polojasno, zataženo, slunečno, oblačno; mrak, oblak
 • jejda, jé, jémine, jémináčku, ó, hej, hola, achich ouvej; oops, uh-oh, oh
 • umínit si, umanout si, být posedlý
 • pramen, zdroj, zřídlo, fontána
 • složitý, zašmodrchaný, komplikovaný, zapletený, zauzlovaný
 • práce, dřina, námaha, lopota, fuška; dříč, pracant; fušer
 • skvělý, báječný, dokonalý, perfektní, úžasný, super, supr, parádní; okouzlující, omračující; bravurní
 • jedinečný, nezaměnitelný, neopakovatelný, unikátní; neobyčejný, výjimečný, výtečný, výborný
 • obyčejný, fádní, všední, tuctový; nudný
 • stát za starou belu, stát za starou bačkoru, nestát za nic, být k ničemu
 • špatný, nekvalitní
 • hustý, hutný, vydatný; řídký, rozbředlý
 • prozatímní, provizorní; provizorium; dočasný, přechodný; rychlé řešení, záplata, náplast, rychloobvaz
 • nevyzpytatelný, nezjistitelný, nezbadatelný, neodhalitelný
 • hezký, krásný, překrásný, nádherný
 • nehezký, škaredý, ošklivý, hnusný, šeredný
 • kráska, krasavice; princezna
 • šereda, šeredka, ošklivka, škaredka (one Google books hit in the sense); čarodějnice, ježibaba

Group 9[edit]

 • matka, máma, mamka, maminka, otec, táta, tatínek, tatík, taťka; macecha, otčím, pěstoun, vychovatel; děda, bába, dědeček, babička; syn, dcera; vnuk, vnučka; bratranec, sestřenice; strýc, teta; tchán, tchyně; zeť, snacha; příbuzenstvo, přízeň
 • dítě, holka, kluk, holčička, klouček, klučina, batole, nemluvně, novorozenec, kojenec, prtě, mrně
 • přítel, kamarád, kámoš; kolega, spolupracovník, kumpán, druh, soudruh, partner, parťák; spolužák, spolužačka
 • snoubenec, snoubenka, milenec, milenka, manžel, manželka, choť, přítel, přítelkyně, milý, milá
 • borec, mačo, machr, frajer, frája, chlapák, mistr, kabrňák, profík; maník, chlapík; kočka, koc, baba, mařka, kost; mužský, ženská
 • postel, stůl, židle, křeslo, stolička, gauč, kanape, válenda, pohovka, skříň, police, komoda, zásuvka
 • nástroj; kladivo, srp, kosa, brousek, nůž, brousek, cep, cepín, hasák, hoblík, hrábě, kleště, klíč, kolečko, krumpáč, lopata, olovnice, palice, pila, pilník, rýč, sekera, srp, svěrka, svěrák, vidle, vodováha, vrtačka, špachtle, šroubovák
 • nůžky, pinzeta, otvírák na konzervy,
 • lžíce, lžička, nůž, příbor, vidlička, čajová lžička, jídelní hůlka
 • sloh; arkáda, fasáda, kazatelna, křížení, pavilon, portál, brána, vstup, půdorys, výklenek; kostel, škola, citadela, klášter, knihovna, kostel, sýpka, továrna
 • obuv, bota, střevíc, polobotka, tkanička, krém, impregnace, trepky, přezůvky, pantofle, sandále, bačkory
 • ústa, pusa; huba, držka, rypák
 • pohádka, povídka, povídačka, báchorka, pověst, zvěst, zkazka, jedna paní povídala, anekdota, příběh, příhoda, historka
 • hora, hůrka, kopec, homole, vrch; vysočina, pohoří
 • barva, barvivo, pigment; černý, bílý, modrý, šedý, zelený, červený, hnědý, žlutý, fialový, růžový, tyrkysový, rudý; šedavý, zelenavý, modravý, hnědavý, bělavý, bělostný; tmavomodrý, bleděmodrý; černobílý, barevný
 • pes; kokršpaněl, teriér, foxteriér; voříšek, podvraťák; štěně, fena; Alík, Puňta
 • pamlsek, pochutina, pochoutka, laskomina?, lahůdka; cukrárna; cukrářský výrobek, cukroví, kremrole, indiánek, dort, dortík, sušenka, koláč, koláček, šáteček, rakvička, roláda, indiánek, závin, marokánka, piškot
 • vězení, věznice, káznice, šatlava

Group 10[edit]

 • vlez mi na záda, vlez mi na hrb, naser si, polib mi prdel