User:Yair rand/sandbox3

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
 • sq: gak
 • Anatolian:
  • Hieroglyphic Luwian: wawa
 • Armenian:
  • xcl: կով
 • Armenian: < Template:lx or Template:lx
  • xcl: կոգի
 • Baltic:
  • lv: govs
 • cel-pro: bōws, *bow-
  • sga: bó
   • ga: bó
   • gv: booa
   • gd: bò
  • mlw: bu "oxen"
  • Brythonic: *boukkā
   • br: buoc'h
   • kw: bugh
   • cy: buwch
 • gem-pro: kūz
  • ang: cu
   • enm: cou
    • en: cow
  • ofs: kū
   • fy: ko
  • osx: kō
   • nds: Koh
  • Old Dutch:
   • nl: koe
    • af: koei
  • goh: kuo
   • de: Kuh
   • lb: Kou
   • yi: קו
  • non: kýr
   • is: kýr
   • fo: kúgv
   • no: ku
   • da: ko
   • is: ko
 • Hellenic:
  • grc: βοῦς
 • Indo-Iranian:
  • Indo-Aryan:
   • sa: गो
    • hi: गाय
    • te: గోవు
    • ur: گای
   • Dardic:
    • Kashmiri: gāv
  • Iranian:
   • Avestan: gāuš
   • bal: گوک
   • ku: ga, garran (cattle herd), gamêş, golik (calf)
   • mzn: گو
   • Ossetian:
    • os: sc=Cyrl
    • os: sc=Cyrl
   • ps: ڈنگر
   • Old Persian: gāv
    • fa: گاو
  • Nuristani:
   • Kamviri: go
 • itc-pro: gʷōs
  • Oscan: buv-
  • xum: bum (acc.sg.)
  • xvo: bim < *būm (acc.sg.)
  • la: bos (loanword from Sabellic, the expected latin form being *ūs/*vōs)
   • ca: bou
   • gl: boi
   • it: bove, bue
   • fro: buef
    • fr: bœuf
     • en: beef)
   • pt: boi
   • ro: bou
   • sro: boi
   • es: buey
 • sla-pro: govędo < *gʷew-n̥d-
  • East Slavic:
   • ru: говядо
  • West Slavic:
   • cs: hovado
   • sk: hovädo "brute"
    • sk: hovädzí "bovine")
  • South Slavic:
   • sh: govedo
 • Thracian: bonassos
 • Tocharian:
  • xto: ko
  • txb: keu