User talk:Wietsezuyderwijk

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Please contact me here[edit]

Hi! Template:User:wietsezuyderwijk

Hoi, Wietse, de datum van de komende vergadering van WM NL is verplaatst. Zie de kroeg. Effeietsanders 15:46, 19 January 2006 (UTC)

User name[edit]

While I have no problem with your choice to change your user name, I need to point out that this is not done by simply moving the page. Your user contributions will still be under your old name, and you may not even receive a notice that you have this message. There is a special sysop function available for changing user names. Eclecticology 11:10, 22 January 2006 (UTC)

Ohno! That might be the reason that he never answered my message :( I moved now the talkpage to the talkpage of his account, so he'll get the orange bar anyway. Effeietsanders 14:32, 22 January 2006 (UTC)

Invitation to contribute[edit]

Hi,

You might or might not already be aware that there is now a new system in place for marking translations that need to be checked (those that are suspected of being incorrect or those where it is not clear which sense(s) of a word the translations apply to). (See here for the Beer parlour discussion on this topic.)

Translations to be checked are now categorised by language. For example, Category:Translations_to_be_checked_(French) contains a list of all words where French translations need to be checked. This is designed to make the checking of these translations easier to maintain and work with.

I'm contacting everyone who has expressed an interest in working on translations or has indicated in Wiktionary:Babel that they have a good knowledge of a particular foreign language or languages.

Would you be interested in helping out with the translations to be checked for Dutch? If so, please read the page on how to check translations.

If you want to reply to this message, please do so on my talk page. Thanks for your help you can provide.

Paul G 08:29, 12 March 2006 (UTC)

#[edit]

Hello Wietse. Definitions start with a #, not a *. Cheers! —Vildricianus 22:19, 30 April 2006 (UTC)

Lidmaatschap Vereniging Wikimedia Nederland[edit]

Beste Wikiaan,


U ontvangt dit bericht omdat u zich in de afgelopen maanden heeft ingeschreven op de Ledenlijst van de Vereniging Wikimedia Nederland (VWN).

Wij gaan er van uit dat u nog steeds geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van VWN. De aanmeldprocedure is gestart en bestaat uit de volgende stappen:

 1. U stuurt een e-mail naar wm-nl AT wikimedia DOT org en vermeldt daarin:
  1. Naam
  2. Adres
  3. Woonplaats
  4. Gebruikersnaam (niet verplicht)
  5. E-mailadres (niet verplicht). Dit e-mailadres zal gebruikt worden voor verdere communicatie per e-mail.
 1. Van deze e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging.
 1. Zoals in de statuten staat (art. 4, lid 2), besluit het bestuur over de toelating van leden.
 1. Enige tijd(*) na de ontvangstbevestiging van uw aanmelding krijgt u van ons een brief op het adres dat u heeft opgegeven, met daarin:
  1. Uw lidmaatschapsnummer
  2. De vraag om de contributie van EUR 30,00 over te maken op ons bankrekeningnummer
 1. Vervolgens betaalt u de contributie onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer
 1. Wanneer wij uw contributie hebben ontvangen, bent u lid van VWN. U krijgt hiervan een bevestiging.

Voor de statuten van VWN, zie http://nl.wikimedia.org/wiki/Statuten_VWN
Voor het reglement van VWN, zie http://nl.wikimedia.org/wiki/Reglement_VWN

(*) Het oprichtingsbestuur van VWN heeft besloten eerst 15 aanmeldingen te verzamelen alvorens een bankrekening te openen. Dit in verband met kosten van een bankrekening. Het kan dus even duren voor u de mail met betalingsgegevens ontvangt. Mocht u vinden dat het te lang duurt, overtuig dan anderen om zich ook snel aan te melden.

Als de eerste 15 leden er zijn, zullen we een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitschrijven. Het belangrijkste punt op de agenda van de eerste ALV zal zijn het samenstellen van het eerste gekozen bestuur. Deze Algemene Ledenvergaderingen zullen worden aangekondigd per brief aan het adres dat is opgegeven bij uw aanmelding als lid.

Vragen kunnen per e-mail gestuurd worden naar: wm-nl AT wikimedia DOT org

Met hartelijke groet,


M. Bakker
Secretaris oprichtingsbestuur Vereniging Wikimedia Nederland
http://nl.wikimedia.org/wiki/Oprichtingsbestuur

Moved your userpage[edit]

Hello. I've moved your lowercase userpage to the correct uppercase version. The lowercase one didn't correspond to your username, and that should be avoided. Cheers, — Vildricianus 18:44, 11 June 2006 (UTC)