Wiktionary:Frequency lists/Telugu/8001-9000

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ఇండస్ట్రీస్ (116)
 2. గుహలో (116)
 3. తత్వాన్ని (116)
 4. వ్యూహం (116)
 5. సంతానంగా (116)
 6. ఆల్బర్ట్ (116)
 7. రూపములో (116)
 8. కానుకగా (116)
 9. ఆటంకం (116)
 10. ఘటనలు (116)
 11. పక్షం (116)
 12. మద్యలో (116)
 13. వాక్యాలు (116)
 14. శక్తులను (116)
 15. నీటికి (116)
 16. ఉండాల్సిన (116)
 17. అమర్చబడి (116)
 18. మైక్ (116)
 19. అర్ధము (116)
 20. నగరము (116)
 21. శబ్దాలు (116)
 22. తెలంగాణలో (116)
 23. నేతి (116)
 24. ముసలి (116)
 25. దాన (116)
 26. నృత్యాలు (116)
 27. అసమాన (116)
 28. ఆకర్షించే (116)
 29. నదీతీరంలో (116)
 30. యుద్ధాల (116)
 31. లైన్స్ (116)
 32. భాగములో (116)
 33. సమావేశానికి (116)
 34. గ్రామాలనుండి (116)
 35. పరిమితమై (116)
 36. మెడిసిన్ (116)
 37. రోడ్దు (116)
 38. పువ్వుల (116)
 39. అధిగమించి (116)
 40. రేఖాంశంలో (116)
 41. జంతువులకు (116)
 42. సంకేతాలను (116)
 43. రజత (116)
 44. పంచాయితి (116)
 45. ఆప్ (116)
 46. దానికంటే (116)
 47. స్వాతంత్య్ర (116)
 48. గెలుపు (116)
 49. మేలో (116)
 50. సహజంగానే (116)
 51. కులాలు (116)
 52. చిత్రము (116)
 53. తీసుకొనే (116)
 54. ప్రయత్నాన్ని (116)
 55. బంతిని (116)
 56. మధ్యస్థ (116)
 57. వంశీ (116)
 58. గనులు (115)
 59. పరీక్షలకు (115)
 60. ఎర్రటి (115)
 61. సాహితి (115)
 62. గర్భంలో (115)
 63. పుట్టు (115)
 64. పింగళి (115)
 65. గాథలు (115)
 66. సుఖ (115)
 67. ఇచ్చట (115)
 68. భార్యలు (115)
 69. వికాస (115)
 70. ట్యాంక్ (115)
 71. దశలలో (115)
 72. అటుపై (115)
 73. కొలువు (115)
 74. నిర్వహించబడుతున్న (115)
 75. నిరోధించే (115)
 76. వ్యవస్థలలో (115)
 77. సులభతరం (115)
 78. ఘనవిజయం (115)
 79. విఫలమైన (115)
 80. యాంటీ (115)
 81. కట్టు (115)
 82. ఎలక్ట్రికల్ (115)
 83. రంగులతో (115)
 84. ఉత్తీర్ణత (115)
 85. నావికా (115)
 86. మతాలకు (115)
 87. సముద్రతీరం (115)
 88. తెగకు (115)
 89. ప్రాంతంలోనే (115)
 90. సాగుతున్న (115)
 91. అంతరించి (115)
 92. అయింది (115)
 93. అభయారణ్యం (115)
 94. అనుకోని (115)
 95. చేసుకోవటానికి (115)
 96. దీవి (115)
 97. పోషించి (115)
 98. జాతీయస్థాయిలో (115)
 99. నెలలలో (115)
 100. నాతో (115)
 101. ప్రతులు (115)
 102. ఇరాక్ (115)
 103. రంగుతో (115)
 104. ఆసమయంలో (115)
 105. స్కూల్స్ (115)
 106. పోర్చుగీసు (115)
 107. విదేశాంగ (115)
 108. న్యూజిలాండ్ (115)
 109. ప్రతిపత్తి (115)
 110. ప్రయత్నించిన (115)
 111. టూర్ (115)
 112. ఏమంటే (115)
 113. కాన్ఫరెన్స్ (115)
 114. శాస్త్రానికి (115)
 115. ధరకు (115)
 116. రూపాయలతో (115)
 117. ప్యాలెస్ (115)
 118. విజ్ఞప్తి (115)
 119. విశ్వం (115)
 120. పెరగడంతో (115)
 121. ఈస్ (115)
 122. రెండింటికీ (115)
 123. దుర్గ (114)
 124. జ్ఞాపకం (114)
 125. విశ్వవిద్యాలయాలలో (114)
 126. సమాధానాలు (114)
 127. మసాలా (114)
 128. అణువుల (114)
 129. వర్ణించిన (114)
 130. కుటుంబములో (114)
 131. విషయములు (114)
 132. నిను (114)
 133. చెప్పబడే (114)
 134. వ్రతం (114)
 135. రన్ (114)
 136. చేర్చిన (114)
 137. వ్యవహార (114)
 138. కూలి (114)
 139. అధికారాలు (114)
 140. అమ్మకాల (114)
 141. ఇవ్వటానికి (114)
 142. రకాన్ని (114)
 143. వ్యవస్థగా (114)
 144. వాడని (114)
 145. దానినే (114)
 146. బాధను (114)
 147. వాల్టర్ (114)
 148. పాలను (114)
 149. తమలో (114)
 150. నియోజకవర్గ (114)
 151. తాటి (114)
 152. ఆక్రమించిన (114)
 153. వస్తువులకు (114)
 154. జనాభాకు (114)
 155. ఉమా (114)
 156. విలియమ్స్ (114)
 157. ఉపన్యాసాలు (114)
 158. శక్తివంతంగా (114)
 159. నెలలపాటు (114)
 160. పేరువెనుక (114)
 161. సేన (114)
 162. అంటు (114)
 163. నైనా (114)
 164. సింహాసనాన్ని (114)
 165. మాలిక్ (114)
 166. సలహాదారుగా (114)
 167. కార్యకర్తలు (114)
 168. నిఘా (114)
 169. పార్లమెంటులో (114)
 170. విడిపోయిన (114)
 171. హత్యలు (114)
 172. దీవులు (114)
 173. కావాలనే (114)
 174. బిరుదుతో (114)
 175. సర్క్యూట్ (114)
 176. పూర్వకంగా (114)
 177. నందమూరి (114)
 178. కలుగ (114)
 179. బోస్టన్ (114)
 180. ఆంధ్రప్రభ (114)
 181. మందులను (114)
 182. వియోగం (114)
 183. న్యూఢిల్లీ (114)
 184. వాయువుల (114)
 185. గుంటూరులో (113)
 186. దత్త (113)
 187. ప్రస్తుతానికి (113)
 188. వరకే (113)
 189. గోపాలకృష్ణ (113)
 190. దేహం (113)
 191. రేఖలు (113)
 192. అదృష్టం (113)
 193. నికోబార్ (113)
 194. ఘోరమైన (113)
 195. వర (113)
 196. భవిష్య (113)
 197. శ్రీరాముని (113)
 198. కల్యాణం (113)
 199. వెళ్ళినప్పుడు (113)
 200. క్షమాపణ (113)
 201. భార్యతో (113)
 202. మాటకు (113)
 203. వైఎస్ఆర్ (113)
 204. సంసారం (113)
 205. పాండవ (113)
 206. ప్రబలమైన (113)
 207. భారతీ (113)
 208. యాగం (113)
 209. అక్కడినుండి (113)
 210. డిక్షనరీ (113)
 211. భాషలకు (113)
 212. ప్రదర్శించడం (113)
 213. క్షేత్రము (113)
 214. ఇంద్ర (113)
 215. ఆహ్లాదకరమైన (113)
 216. ప్రమాణాన్ని (113)
 217. ఉపరితలంపై (113)
 218. పుస్తకంగా (113)
 219. శ్రీకాళహస్తి (113)
 220. తుపాకీ (113)
 221. గురువైన (113)
 222. ఆహారము (113)
 223. మెన్ (113)
 224. వేత్త (113)
 225. కథలకు (113)
 226. రంగాల (113)
 227. ఎడ్ల (113)
 228. మొదటిగా (113)
 229. చెట్టును (113)
 230. మనసును (113)
 231. ప్రతిపక్ష (113)
 232. వయా (113)
 233. కృష్ణారావు (113)
 234. మినీ (113)
 235. ఉద్యోగులకు (113)
 236. వాహనాలను (113)
 237. సముదాయాన్ని (113)
 238. వారసుడు (113)
 239. సాక్ష్యంగా (113)
 240. పూర్తిచేసిన (113)
 241. ప్రణాళికలను (113)
 242. హోలీ (113)
 243. ఊహించని (113)
 244. భర్తతో (113)
 245. ముఖర్జీ (113)
 246. ప్రచారానికి (113)
 247. పర్యటించి (113)
 248. పంచాయితీలు (113)
 249. ఆస్కార్ (113)
 250. ఇదివరకు (113)
 251. ఒకదానికి (113)
 252. శాస్త్రజ్ఞుడు (113)
 253. పాత్రతో (113)
 254. ప్రభావాల (113)
 255. ఫరూక్ (113)
 256. నటనను (113)
 257. ఇద్దరికీ (113)
 258. వెలుతురు (113)
 259. సృష్టించడం (113)
 260. వేషాలు (112)
 261. సాగి (112)
 262. మండే (112)
 263. ఉపకరణాలు (112)
 264. కేటాయించిన (112)
 265. భావంతో (112)
 266. తరంగ (112)
 267. మరునాడు (112)
 268. కట్టే (112)
 269. మత్స్య (112)
 270. చెప్పటానికి (112)
 271. నమస్కరించి (112)
 272. తాళం (112)
 273. పురుగు (112)
 274. రస (112)
 275. నని (112)
 276. వృత్తాంతం (112)
 277. సం (112)
 278. పర్యాటకుల (112)
 279. పతి (112)
 280. ఆకృతిలో (112)
 281. కేంద్రక (112)
 282. చేసేలా (112)
 283. పత్రాల (112)
 284. సమంగా (112)
 285. చూచిన (112)
 286. దెబ్బతిన్న (112)
 287. తేలికపాటి (112)
 288. చెట్టుకు (112)
 289. మనదేశంలో (112)
 290. ప్రాంతాల్లోని (112)
 291. సృష్టించడానికి (112)
 292. ఫాల్గుణ (112)
 293. అన్నట్లు (112)
 294. జవాబు (112)
 295. క్షిపణి (112)
 296. స్థిరపడి (112)
 297. కన్య (112)
 298. మైళ్ల (112)
 299. సైన్యాలను (112)
 300. ఉపయోగానికి (112)
 301. నాటకీయంగా (112)
 302. వెంకటరత్నం (112)
 303. సామాగ్రి (112)
 304. అభ్యంతరం (112)
 305. వున్నా (112)
 306. ఒప్పంద (112)
 307. రూపొందించి (112)
 308. హ్యాండ్ (112)
 309. బోధనా (112)
 310. వాటాను (112)
 311. రంగప్రవేశం (112)
 312. వస్త్రం (112)
 313. ఇంపీరియల్ (112)
 314. అనేకసార్లు (112)
 315. మందిర్ (112)
 316. విమర్శలను (112)
 317. అరెస్ట్ (112)
 318. మోషన్ (112)
 319. ప్రక్రియలను (112)
 320. కనుకనే (112)
 321. మంచిగా (112)
 322. మురళీ (112)
 323. పతకాన్ని (112)
 324. కల్యాణ (112)
 325. వద్దనే (112)
 326. ఖండ (112)
 327. తల్లితో (112)
 328. వ్యూ (112)
 329. ఏటియం (112)
 330. చర్చల (111)
 331. మరణించడంతో (111)
 332. నాయకులను (111)
 333. పోలికలు (111)
 334. సంఖ్యలను (111)
 335. ఒంటి (111)
 336. స్వేచ్ఛను (111)
 337. నిలయం (111)
 338. సన్నిధి (111)
 339. చేశారని (111)
 340. చెందినా (111)
 341. ఫైల్ (111)
 342. రంగాన్ని (111)
 343. సమావేశ (111)
 344. అధ్యక్షుడుగా (111)
 345. చెక్కబడిన (111)
 346. పంటకు (111)
 347. అనారోగ్య (111)
 348. తీసుకోవటం (111)
 349. ఎముకలు (111)
 350. ఊరేగింపుగా (111)
 351. రవాణ (111)
 352. రూట్ (111)
 353. అబద్ధం (111)
 354. తోటలో (111)
 355. ఎలక్ట్రానిక్స్ (111)
 356. ప్రాసెస్ (111)
 357. శివార్లలో (111)
 358. కట్ (111)
 359. దర్గా (111)
 360. కోటకు (111)
 361. ఆదాయంలో (111)
 362. చైర్మన్ (111)
 363. నగరాలను (111)
 364. నూలు (111)
 365. స్నేహితుల (111)
 366. ప్రశాంతమైన (111)
 367. వెలువరించిన (111)
 368. స్వంతం (111)
 369. మానవులలో (111)
 370. రంగురంగుల (111)
 371. వేణు (111)
 372. మౌఖిక (111)
 373. అధ్వర్యంలో (111)
 374. విజయలక్ష్మి (111)
 375. యజమానులకు (111)
 376. కమిషనర్ (111)
 377. మహాసభ (111)
 378. కారాగార (111)
 379. అడ్డంకులు (111)
 380. ఎలక్ట్రాన్ (111)
 381. సంఖ్యల (111)
 382. ఘటన (111)
 383. చికిత్సను (111)
 384. గీతాలను (111)
 385. సిడ్నీ (111)
 386. గుహలు (110)
 387. టర్కీ (110)
 388. నిర్దేశించిన (110)
 389. పేరుని (110)
 390. మనస్సులో (110)
 391. చేదు (110)
 392. ఆడుతూ (110)
 393. మిమ్మల్ని (110)
 394. రాగ (110)
 395. అంతటితో (110)
 396. వేదం (110)
 397. మురికి (110)
 398. ననుసరించి (110)
 399. దేవిని (110)
 400. రాక్షసుడు (110)
 401. ప్రకటనను (110)
 402. అన్నిరకాల (110)
 403. తరుచుగా (110)
 404. రోడ్డులో (110)
 405. స్పష్టత (110)
 406. తీరును (110)
 407. వ్యవహారాలను (110)
 408. వాసులకు (110)
 409. పాఠశాలల్లో (110)
 410. ఈతని (110)
 411. భర్తకు (110)
 412. పాక్ (110)
 413. డెక్కన్ (110)
 414. స్వర్గం (110)
 415. లోకల్ (110)
 416. అభిషేకాలు (110)
 417. రైల్వేలో (110)
 418. అత్యధికులు (110)
 419. కనువిందు (110)
 420. మాల్ (110)
 421. అజ్ఞాత (110)
 422. గవర్నరు (110)
 423. పలికే (110)
 424. కార్యాలయాన్ని (110)
 425. రాజవంశం (110)
 426. ఆగస్ట్ (110)
 427. చారిత్రాత్మకంగా (110)
 428. న్యూక్లియర్ (110)
 429. భావించడం (110)
 430. నైపుణ్యాలను (110)
 431. భావిస్తున్న (110)
 432. వశం (110)
 433. ఔట్ (110)
 434. ఉంచుకొని (110)
 435. సిబ్బందిని (110)
 436. ప్రోత్సాహక (110)
 437. కళాశాలను (110)
 438. నిర్వాహకుడు (110)
 439. నేతలు (110)
 440. మధ్యంతర (110)
 441. పరిశోధనను (110)
 442. నోట్స్ (110)
 443. రిపబ్లికన్ (110)
 444. ప్రారంభమయ్యే (110)
 445. రాయిని (110)
 446. చెయ్యాలని (110)
 447. చెల్లించి (110)
 448. నటుల (110)
 449. వ్యాయామం (110)
 450. రంగులను (110)
 451. రూపానికి (110)
 452. కారకం (110)
 453. శాలలుగ్రామానికి (110)
 454. సమరంలో (109)
 455. ఆధారముగా (109)
 456. నరసింహస్వామి (109)
 457. చికిత్సలు (109)
 458. డైరీ (109)
 459. నకలు (109)
 460. పాఠం (109)
 461. విమానాలను (109)
 462. గాయత్రి (109)
 463. పట్టాలు (109)
 464. జ్వరం (109)
 465. పార్కు (109)
 466. వ్యవహరించిన (109)
 467. సారథ్యంలో (109)
 468. దర్శన (109)
 469. శిథిలావస్థలో (109)
 470. శైలికి (109)
 471. చెప్పటం (109)
 472. తెలుసుకునే (109)
 473. గురువుల (109)
 474. విశేషాలను (109)
 475. సన్నిధిలో (109)
 476. అపార (109)
 477. అమృత (109)
 478. తలచి (109)
 479. అందిస్తుంది (109)
 480. నింపిన (109)
 481. తగ్గిన (109)
 482. మెరుపు (109)
 483. సంఘము (109)
 484. పొలంలో (109)
 485. చిన్నదిగా (109)
 486. విస్తరించడం (109)
 487. తట్టుకోలేక (109)
 488. లక్షలతో (109)
 489. నాలుక (109)
 490. మత్తు (109)
 491. పోతులూరి (109)
 492. వేలకు (109)
 493. విద్యాసంస్థలు (109)
 494. వర్ణం (109)
 495. పండుగను (109)
 496. వీరభద్ర (109)
 497. కళింగ (109)
 498. మైదాన (109)
 499. ఉత్తరప్రదేశ్ (109)
 500. ఎఫ్ (109)
 501. స్త్రీని (109)
 502. ఇరాన్ (109)
 503. కంట్రీ (109)
 504. కింగ్డం (109)
 505. ప్రదర్శనలకు (109)
 506. స్థావరంగా (109)
 507. ఇండస్ట్రీ (109)
 508. జమీందారు (109)
 509. పల్లెటూరి (109)
 510. వ్యవసాయము (109)
 511. త్వరిత (109)
 512. వ్రత (109)
 513. ఆశ్రమ (109)
 514. ఉద్యోగాల (109)
 515. బరువైన (109)
 516. ఉరి (109)
 517. వారపత్రిక (109)
 518. సంపర్కం (109)
 519. పరిసరాలు (109)
 520. గాయాల (109)
 521. డిస్ట్రిక్ట్ (109)
 522. కథానాయికగా (109)
 523. ఆల్బం (109)
 524. మెత్తటి (109)
 525. వికారాబాద్ (109)
 526. విన్సెంట్ (109)
 527. సమీపజాతీయ (109)
 528. స్థూలంగా (108)
 529. ముద్ద (108)
 530. విగ్రహానికి (108)
 531. కథానాయకుడిగా (108)
 532. కమాండర్ (108)
 533. ప్రసిద్ధుడైన (108)
 534. ఆరోజు (108)
 535. వ్యక్తిత్వ (108)
 536. గుడ్డ (108)
 537. లోటు (108)
 538. వంపు (108)
 539. ఒకటవ (108)
 540. నేలను (108)
 541. శరణు (108)
 542. సంకీర్ణ (108)
 543. జాతులలో (108)
 544. వైభవాన్ని (108)
 545. నివారించడానికి (108)
 546. ఎదిగి (108)
 547. లేకపోవటం (108)
 548. కలుగుతుందని (108)
 549. పోషకాలు (108)
 550. రంగులలో (108)
 551. మొక్కలకు (108)
 552. అవసరానికి (108)
 553. పత్ర (108)
 554. రాతితో (108)
 555. ఇచ్చింది (108)
 556. త్రవ్వకాలలో (108)
 557. నిర్మల్ (108)
 558. ఉండాలనే (108)
 559. అనడం (108)
 560. ఫోర్ (108)
 561. కొయ్య (108)
 562. నాటకరంగ (108)
 563. సింధు (108)
 564. తగ్గడం (108)
 565. చైనీయుల (108)
 566. విలాస (108)
 567. తేలికైన (108)
 568. పరమేశ్వర (108)
 569. నిజంగానే (108)
 570. వ్యాప్తికి (108)
 571. నేరాలు (108)
 572. ఎగిరి (108)
 573. రోజ్ (108)
 574. నిజాముద్దీన్ (108)
 575. నీళ్ళలో (108)
 576. స్టేషన్ల (108)
 577. ప్రేమగా (108)
 578. ఇళ్ళలో (108)
 579. ఏంజిల్స్ (108)
 580. సందడి (108)
 581. కాబోయే (108)
 582. మన్ (108)
 583. అమర్ (108)
 584. బాధపడుతూ (108)
 585. తటస్థ (108)
 586. వినూత్న (108)
 587. స్థాయిల్లో (108)
 588. రకముల (108)
 589. ఆలోచనల (108)
 590. సతీష్ (108)
 591. పెంచిన (108)
 592. భాగాల్లో (108)
 593. జతల (108)
 594. క్లోరైడ్ (108)
 595. కొండపల్లి (107)
 596. నేలలు (107)
 597. అవతల (107)
 598. సంవత్సరాలను (107)
 599. పర్సనల్ (107)
 600. విశేషం (107)
 601. అవతలి (107)
 602. శిథిలావస్థకు (107)
 603. వంశము (107)
 604. కేశవ (107)
 605. పద్యాల (107)
 606. పశువులను (107)
 607. గుడిని (107)
 608. ప్లస్ (107)
 609. ఉండదని (107)
 610. నాయకునిగా (107)
 611. సంగ్రహ (107)
 612. పిలిపించి (107)
 613. ముందరి (107)
 614. కావలి (107)
 615. నిర్ణయించే (107)
 616. స్నేహితులతో (107)
 617. ఏక్ (107)
 618. గొట్టం (107)
 619. లారీ (107)
 620. సమీపంలోనే (107)
 621. పరమాత్మ (107)
 622. ప్రామాణికంగా (107)
 623. వినియోగించే (107)
 624. నేపథ్యంగా (107)
 625. సంపాదకుడిగా (107)
 626. సకాలంలో (107)
 627. కళ్ళ (107)
 628. మధ్యయుగ (107)
 629. ప్రయాణీకులు (107)
 630. పొదుపు (107)
 631. పిల్లల్లో (107)
 632. వాడితే (107)
 633. గ్రామస్తుల (107)
 634. పశువులు (107)
 635. రాఘవేంద్ర (107)
 636. శాస్త్రీయంగా (107)
 637. నర్సింగ్ (107)
 638. గాజుల (107)
 639. అల్లం (107)
 640. యూనిట్లు (107)
 641. ఏకం (107)
 642. అన్నప్రసాద (107)
 643. చంద్రశేఖర (107)
 644. ఇకపై (107)
 645. క్విట్ (107)
 646. గోవా (107)
 647. వివక్ష (107)
 648. పాలసీ (107)
 649. ఇంస్టిట్యూట్ (107)
 650. ఆయుధాల (107)
 651. క్లాసికల్ (107)
 652. నిర్మాణాత్మక (107)
 653. పరీక్షను (107)
 654. విమానయాన (107)
 655. యూదుల (107)
 656. సుగమం (107)
 657. వాదనను (107)
 658. జైన్ (107)
 659. ఈశ్వర (107)
 660. బిడ్డకు (107)
 661. సాంప్రదాయకంగా (107)
 662. ఏటనే (107)
 663. పోల్ (107)
 664. ప్రతిభకు (107)
 665. దళాలను (107)
 666. విషం (107)
 667. ఖచ్చితమైన (107)
 668. రాజనీతి (107)
 669. ఎదుటి (107)
 670. క్రూరమైన (107)
 671. నిష్పత్తిలో (107)
 672. కదలికలు (107)
 673. రావాలని (107)
 674. సమాజ్ (107)
 675. నియమ (107)
 676. పెంచేందుకు (107)
 677. మాక్ (107)
 678. దశలు (107)
 679. క్షీణత (107)
 680. వలసి (107)
 681. ప్రవేశాన్ని (107)
 682. సమూహంగా (107)
 683. కార్యాలయంగ్రామానికి (107)
 684. ఉద్యమాల (106)
 685. కలసిన (106)
 686. పలక (106)
 687. కాల్షియం (106)
 688. తిక్కన (106)
 689. నాటకీయ (106)
 690. ప్రేమించి (106)
 691. గర్భవతి (106)
 692. అప్పటికీ (106)
 693. కాలాలలో (106)
 694. గాయత్రీ (106)
 695. సతీ (106)
 696. సింహ (106)
 697. కీర్తించిన (106)
 698. ఇంజిన్ (106)
 699. ఒప్పందంపై (106)
 700. కవిత్వాన్ని (106)
 701. వారికీ (106)
 702. శ్రీశ్రీ (106)
 703. కాళ్ళకు (106)
 704. పోరాటాన్ని (106)
 705. దేశాలలోని (106)
 706. పోషకాహార (106)
 707. తగ్గింపు (106)
 708. పెరుగుతుంది (106)
 709. ఫలం (106)
 710. మాట్లాడటం (106)
 711. యాత్రలో (106)
 712. స్తంభాలు (106)
 713. భారతదేశము (106)
 714. పెరిగింది (106)
 715. భాస్కర్ (106)
 716. హెక్టార్ల (106)
 717. ప్రభాకర్ (106)
 718. పిల్లలలో (106)
 719. పైనున్న (106)
 720. వెల్లడి (106)
 721. వేలాదిమంది (106)
 722. హిందు (106)
 723. రవీంద్ర (106)
 724. పొలాలు (106)
 725. సెమీ (106)
 726. అవకాశాల (106)
 727. కాలానుగుణంగా (106)
 728. స్టీవెన్ (106)
 729. ఆర్టికల్ (106)
 730. హోదాలో (106)
 731. అస్సాం (106)
 732. సూరి (106)
 733. పందెం (106)
 734. అజయ్ (106)
 735. ఎర్త్ (106)
 736. అవార్డుకు (106)
 737. బోస్ (106)
 738. ఆశలు (106)
 739. పెట్టుకున్న (106)
 740. పురస్కారాల (106)
 741. కారణమయ్యే (106)
 742. అమావాస్య (106)
 743. ప్రేరణతో (106)
 744. రంధ్రాలు (106)
 745. అదర్ (106)
 746. ముక్క (106)
 747. లోహం (106)
 748. విల్సన్ (106)
 749. సృష్టించబడిన (106)
 750. సమీపప్రాథమిక (106)
 751. ప్రపంచమంతా (105)
 752. కట్ట (105)
 753. ఇట్టి (105)
 754. ఎక్కడికి (105)
 755. జనులు (105)
 756. ఎముకల (105)
 757. విమోచన (105)
 758. అయిందని (105)
 759. సామాన్యమైన (105)
 760. ఆభరణాలు (105)
 761. లీల (105)
 762. భద్రాచలం (105)
 763. గడిచిన (105)
 764. పరిమాణ (105)
 765. రాబడి (105)
 766. బలము (105)
 767. వేషంలో (105)
 768. అర్థంలో (105)
 769. రుచిగా (105)
 770. సూచనల (105)
 771. రెండింటిలోనూ (105)
 772. వార్తాపత్రికలు (105)
 773. వీరులు (105)
 774. కాలేదు (105)
 775. దగ్గరే (105)
 776. స్వాతంత్ర్యానికి (105)
 777. పోటీకి (105)
 778. హరిశ్చంద్ర (105)
 779. మనో (105)
 780. వయసున్న (105)
 781. ప్రధానపాత్ర (105)
 782. క్రొత్తగా (105)
 783. ప్రయాణిస్తూ (105)
 784. మైదానాలు (105)
 785. బౌద్ధమత (105)
 786. అడవుల్లో (105)
 787. పౌరులకు (105)
 788. లక్ష్మణ్ (105)
 789. పేట్ (105)
 790. భారతీయుడు (105)
 791. ఉపాధ్యాయులుగా (105)
 792. పోవు (105)
 793. ఫోరం (105)
 794. మాసాల (105)
 795. గ్లోబ్ (105)
 796. అన్నదాన (105)
 797. అయ్యాక (105)
 798. గుండెపోటుతో (105)
 799. చెయ్యటం (105)
 800. పరిశీలనలో (105)
 801. బ్యాటరీ (105)
 802. మక్ (105)
 803. కొనసాగించడానికి (105)
 804. సత్యాన్ని (105)
 805. నియోజకవర్గానికి (105)
 806. కథానాయిక (105)
 807. నామినేట్ (105)
 808. రోజే (105)
 809. నకిలీ (105)
 810. రికార్డులను (105)
 811. సింగపూర్ (105)
 812. నరికి (105)
 813. ఆదా (105)
 814. కేసును (105)
 815. పాటే (105)
 816. ఖండ్రిగ (105)
 817. పద్దెనిమిది (105)
 818. ముద్రణకాలం (105)
 819. ఆఫీసుగ్రామానికి (105)
 820. కళకు (104)
 821. బుద్ధుడు (104)
 822. ఖండం (104)
 823. పొరలు (104)
 824. కావలసి (104)
 825. చెందటం (104)
 826. యంత్రాలను (104)
 827. క్రమశిక్షణ (104)
 828. కోసము (104)
 829. త్రిపుర (104)
 830. అనుసరించిన (104)
 831. వీపు (104)
 832. ఉండడమే (104)
 833. వివరించడం (104)
 834. వాడికి (104)
 835. ప్రసిద్ధులైన (104)
 836. వైవాహిక (104)
 837. కంచి (104)
 838. ఎలాగో (104)
 839. సంఘటనలో (104)
 840. కత్తితో (104)
 841. కలెక్టరు (104)
 842. సాధనాల (104)
 843. పనిచేస్తుంది (104)
 844. ప్రయత్నాల (104)
 845. కళాకారులకు (104)
 846. సమైక్య (104)
 847. యొక (104)
 848. ఎండిన (104)
 849. ఫలాలు (104)
 850. ముక్కలను (104)
 851. సున్నా (104)
 852. దశను (104)
 853. ఆతిథ్యం (104)
 854. వ్యాఖ్య (104)
 855. అరుణ (104)
 856. దాతలు (104)
 857. ఊళ్ళో (104)
 858. వీలైనంత (104)
 859. వాద (104)
 860. సంస్కృతులు (104)
 861. పట్టాభి (104)
 862. బ్రెజిల్ (104)
 863. ధర్మాలను (104)
 864. ధారణ (104)
 865. ఎరువుల (104)
 866. పునర్నిర్మాణ (104)
 867. మాసాలలో (104)
 868. టివి (104)
 869. అన్నసంతర్పణ (104)
 870. ఎంపికైన (104)
 871. సెంట్ల (104)
 872. శీర్షికన (104)
 873. సంప్రదాయాలకు (104)
 874. కారులో (104)
 875. ప్రయాణాన్ని (104)
 876. అడ్మినిస్ట్రేషన్ (104)
 877. యువరాజు (104)
 878. భావాల (104)
 879. గేజ్ (104)
 880. ఆకారాన్ని (104)
 881. ఆయుధం (104)
 882. మహిళలను (104)
 883. ఉపాధ్యాయుల (104)
 884. కచేరీ (104)
 885. వ్యాఖ్యాతగా (104)
 886. స్థాయిల (104)
 887. స్వీడిష్ (104)
 888. పదోన్నతి (104)
 889. ఈరోజు (104)
 890. సిద్ధాంతానికి (104)
 891. పొందటం (104)
 892. పల్లెల్లో (104)
 893. టోర్నమెంట్ (104)
 894. మందితో (104)
 895. నష్ట (104)
 896. రోగికి (104)
 897. పరీక్షలను (104)
 898. వ్యాసములు (104)
 899. నియంత్రిత (104)
 900. గౌతమ (103)
 901. బిల్లు (103)
 902. పరిణామాల (103)
 903. ఆదేశాలను (103)
 904. ప్రబంధ (103)
 905. ఆంధ్రదేశంలో (103)
 906. వ్యావహారిక (103)
 907. కట్టా (103)
 908. చంపడం (103)
 909. సూత్రాన్ని (103)
 910. మది (103)
 911. అప్పటినుంచి (103)
 912. ఉండిన (103)
 913. తగిలి (103)
 914. నక్షత్రాల (103)
 915. పాఠకులు (103)
 916. కొలువులో (103)
 917. అంచులు (103)
 918. చెప్పకుండా (103)
 919. పితామహుడు (103)
 920. ఆయనపై (103)
 921. సంపాదకత్వంలో (103)
 922. చేయటంలో (103)
 923. పధకం (103)
 924. క్షేత్రానికి (103)
 925. నమూనాగా (103)
 926. పద్ధతులకు (103)
 927. సంస్కరణల (103)
 928. చేశాడని (103)
 929. సైనికులకు (103)
 930. ఖనిజాలు (103)
 931. నేలలో (103)
 932. తెచ్చుకున్న (103)
 933. పుష్పాలు (103)
 934. వ్యాపించిన (103)
 935. కుడివైపున (103)
 936. మని (103)
 937. సముద్రము (103)
 938. నియంత్రించడానికి (103)
 939. ఒకేఒక (103)
 940. సభను (103)
 941. జిల్లాలకు (103)
 942. తామర (103)
 943. ప్రసారాలు (103)
 944. అమ్మి (103)
 945. చుక్క (103)
 946. తెలుసుకునేందుకు (103)
 947. మైళ్ళు (103)
 948. ఆవరణ (103)
 949. కిషన్ (103)
 950. బొట్టు (103)
 951. పరిశ్రమను (103)
 952. యోధులు (103)
 953. రాచరిక (103)
 954. గౌరవాలు (103)
 955. దాడులను (103)
 956. పెను (103)
 957. గాయపడిన (103)
 958. పరిశోధనలలో (103)
 959. బెర్లిన్ (103)
 960. యుద్ధములో (103)
 961. యజ్ఞ (103)
 962. మందం (103)
 963. పూర్తిచేసి (103)
 964. మీదికి (103)
 965. చేసుకోవటం (103)
 966. ప్రాక్టీసు (103)
 967. మహేష్ (103)
 968. కల్పనా (103)
 969. వీణ (103)
 970. కమిటీకి (103)
 971. విమానంలో (103)
 972. పేలుడు (103)
 973. తల్లిదండ్రులకు (103)
 974. కర్బన (103)
 975. ప్రతిపాదనపై (103)
 976. ఇతన్ని (103)
 977. జట్టును (103)
 978. రూపంలోకి (103)
 979. కాలాల్లో (102)
 980. ఉన్నాయో (102)
 981. వంటకాలు (102)
 982. కొమ్మలు (102)
 983. కొనసాగిస్తూ (102)
 984. కలిగించిన (102)
 985. ప్రచారాన్ని (102)
 986. వంశంలో (102)
 987. వూరిలో (102)
 988. వేదాంతం (102)
 989. శేష (102)
 990. చింతపల్లి (102)
 991. చేస్తామని (102)
 992. చిత్రణ (102)
 993. రామమూర్తి (102)
 994. సమగ్రమైన (102)
 995. చెక్కబడి (102)
 996. ఉత్పన్నం (102)
 997. కాపీ (102)
 998. సరళంగా (102)
 999. చెప్పడంతో (102)
 1000. గింజ (102)