buail air

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Scottish Gaelic[edit]

Verb[edit]

buail air

  1. strike, occur
    bhuail e orm gun robh e còig bliadhna a thìde mar thà - it struck me that it had already been five years
    buailidh seo air luchd-turais gu math tric - this strikes tourists pretty often
    chan eil càil a bhualadh orm sa bhad - nothing occurs to me immediately
    chan eil a' bualadh oirre ach aon fhreagairt - only one answer occurred to her

Synonyms[edit]