buail air

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Scottish Gaelic[edit]

Verb[edit]

buail air

  1. strike, occur
    Bhuail e orm gun robh e còig bliadhna a thìde mar thà. ― It struck me that it had already been five years.
    Buailidh seo air luchd-turais gu math tric. ― This strikes tourists pretty often.
    Chan eil càil a bhualadh orm sa bhad. ― Nothing occurs to me immediately.
    Chan eil a' bualadh oirre ach aon fhreagairt. ― Only one answer occurred to her.

Synonyms[edit]