dødsens

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Danish[edit]

Adjective[edit]

dødsens

 1. imminently deceased

Noun[edit]

dødsens

 1. (obsolete) genitive singular definite of død
  • 1871, Magnus Brostrup Landstad, Kirkesalmebog: efter offentlig foranstaltning, page 320
  • 1909, Salmebog for Lutherske Kristne i America
   Jeg kan finde i mit Hjerte, / At min Sjæl har Trøst deraf, / Som kan lindre al min Smerte, / Naar jeg mindes kun din Grav, / Og betænker, hvor du laa / Udi Dødsens mørke Vraa, / Og stod op med Kraft og Ære, / Hvad kan større Glæde være?
   I can find in my heart / That my soul finds consolation / Capable of soothing all my pain, / When only I reminisce about your grave / And consider where you lay / In the dark corner/hidden place of death, / And got up with power and honour, / What can be of greater joy?
  • 1847, Carl Joakim Brandt, Den Danske psalmedigtning: deel. Efter Kingo, page 25
   Han [] kom til Vaade, / Af Himlen ned, o under overmaade, / Vort Kiød og Blod, ja Dødsens Vee oc Plage / Paa sig at tage.
   He [] came into misfortune, / Down from Heaven/the sky, oh excessive wonder, / To take upon himself / Our flesh and blood, indeed, the woe and agony of death.
  • 1841, [Anonymus AC10250681], Den gammel-danske Rimkrönike fra Sorö-Kloster. 10. Udgave, besörget ved C. S. Ley, page 45
   Dernæst slo jeg Konning Hjærne ihjel / For Danske de ville ei have den Træl; / Norges Konning han hed Asmund / Hannem gav jeg sin Dødsens Vund; / Sien blev jeg død af Alders Meen / Jeg la'es paa Marken under en Sten.
   Thereafter, I killed king Hjærne ["brain"] / For Danes did not want that thrall; / The king of Norway was called Asmund / Him, I gave his wound of death; / I subsequently died from the injury of old age / I was placed in the field under a rock.

Norwegian Bokmål[edit]

Etymology[edit]

Genitive of definite singular of død (dead, death)

Adverb[edit]

dødsens

 1. very seriously
 • Dette er dødsens alvor; dødsens alvorlig
 • Dødsens trett

Adjective[edit]

dødsens (singular and plural dødsens, comparative mer dødsens, superlative mest dødsens)

 1. going to die
 • Stans, ellers er du dødsens!
Stop, or I'll kill you! or Stop, or you'll die for sure!

References[edit]