försegla

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Swedish[edit]

Verb[edit]

försegla

 1. to seal
  • 1917, Bibeln, Jeremia 32:10
   Jag skrev ett köpebrev och förseglade det och tillkallade vittnen och vägde upp penningarna på en våg.
   And I subscribed the evidence, and sealed it, and took witnesses, and weighed him the money in the balances. (KJV)
  • 1611, Konungförsäkran
   Till yttermere visso, att vi alle desse föreschrefne punchter troligen och obråtzligen hålla vele, och icke anten sielfva där emot göra eller andre att göre tilstädie, hafve vi dette med egin hand underskrifvit och med vårt secret försegla låtit.

Conjugation[edit]


Related terms[edit]