gyldig

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Danish[edit]

Adjective[edit]

gyldig

 1. valid
  • 1973, Thorkild Bjørnvig, Virkeligheden er til:
   For ved hjælp af Broch kan man også nøjagtigt få placeret arten af hans humor, og navnlig, når den er bedst og gyldigst.
   For, with the help of Broch, one can also quite precisely place the species of his humour, and especially when it is best, and most valid.
  • 1870, Det kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger i aaret..., page 198:
   ... fordi til Syvende og Sidst de Levende og ikke den Døde have gyldigst Krav paa hans Tid og hans Arm, ...
   ... because it is, when all is said and done, the living ones, and not the dead [individual], that have the most valid claim to his time and his arm, ...
  • 1907, Saxo (Grammaticus), Frederik Winkel Horn, Danmarks kr©ınike
   Nu, sagde han, skulde de en stakket Stund lade, som om de flyede; naar Gøter først angreb dem, vilde de nemlig have gyldigere Grund til at slaas med ham; ...
   Now, he said, they should for a time pretend to flee; because when Gøter attacked them first, they would then have more valid reason to fight with him; ...
  • 1827, Det Skandinavske Litteraturselskabs Skrifter, page 216:
   Gyldigere er den Indvending, at den Gang, da Holberg holdt hiin Tale, vare kun tre Maaneder af den nye Konges Regjering forlöbne, og Holberg kunde siden have forandret sine Tanker.
   More valid is the objection that when Holberg delivered that speech, only three months of the new king's government had elapsed, and Holberg could in the meantime have changed his thoughts.

Inflection[edit]

Inflection of gyldig
Positive Comparative Superlative
Indefinte common singular gyldig gyldigere gyldigst2
Indefinite neuter singular gyldigt gyldigere gyldigst2
Plural gyldige gyldigere gyldigst2
Definite attributive1 gyldige gyldigere gyldigste
1) When an adjective is applied predicatively to something definite, the corresponding "indefinite" form is used.
2) The "indefinite" superlatives may not be used attributively.

Norwegian Bokmål[edit]

Etymology[edit]

From German gültig.

Adjective[edit]

gyldig (neuter singular gyldig, definite singular and plural gyldige)

 1. valid

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]

Norwegian Nynorsk[edit]

Etymology[edit]

From German gültig.

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

gyldig (neuter singular gyldig, definite singular and plural gyldige)

 1. valid

Antonyms[edit]

References[edit]