meldepligt

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Danish[edit]

Etymology[edit]

From melde (report, inform) +‎ pligt (duty).

Noun[edit]

meldepligt c (singular definite meldepligten, plural indefinite meldepligter)

 1. the duty to report something
  • 2010, Børn og unge i sorg, Munksgaard Danmark →ISBN, page 67
   ... når der er grund til at tro, at barnet bliver mishandlet i hjemmet, eller der foreligger andre former for alvorligt omsorgssvigt, (...) Denne meldepligt er også pålagt alt sundhedspersonale via helsepersonelloven § 3-3.
   ... when there is reason to believe that the child is mistreated in the home, or there are other forms of serious neglect, (...) This duty to report is also held by all health personnel by the law of health personnel § 3-3.
  • 1993, Miljøvurderingssystemer i Norge, Sverige og Danmark: en retlig analyse, Nordic Council of Ministers →ISBN, page 38
   For det andet påhviler meldepligten alene bygherren og denne skal i meldingen redegøre for, hvorvidt der er behov for yderligere udredning af virkningerne af projektet.
   Secondly, the duty to report lies solely on the building overseer, who must, in his/her report, account for whether there is a need for further clarification of the effects of the project.
  • 2003, Signild Vallgårda, Folkesundhed som politik: Danmark og Sverige fra 1930 til i dag
   ... at lægerne fik meldepligt, de skulle anmelde nye tuberkulosetilfælde ...
   ... that the doctors were given duty to report, they were to report new cases of tuberculosis ...
  • 1947, Sigurd Thorsen, Københavns vagtværn, 1944-1945
   ... men at Meldepligten formentlig vilde blive opfyldt af den Institution (Brandvæsenet, Falck etc.), der indbragte den Døde til Retsmedicinsk Institut.
   ... but that the duty to report would presumably be fulfilled by that institution (the fire brigade, Falck etc.) which brought the deceased to the Institute of Forensics.
 2. the duty to report at some place (e.g. to ensure that one is available for service, or that one is at a particular place)
  • Duty to report to the defense for men from 16 to 65 years, for women, from 17 to 50 years.
  • 2016, Martin Hjort, Andreas Karker, Inger: Der hvor hun kommer fra, Art People →ISBN
   Dansk Folkeparti bad også om at få tydeliggjort i lovforslaget, at udlændinge, der ikke overholder meldepligten, kan straffes med fængsel i op til et år.
   The Danish People's Party also asked to have it clarified in the bill that foreigners who do not fulfill the duty to report may be punished with prison of up to a year.
  • 1916, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab
   I den nye proposition er det foreskrevet, at meldepligten skal gjælde alle, som agter at opholde sig i riget over tre døgn; og paabudet omfatter ogsaa de udlændinger, som ved lovens ikrafttræden imidlertidig opholder sig inden landets grænser.
   In the new proposition, it is written that the duty to report is to be effective for all persons who intend to stay in the realm for more than 72 hours; and this rule also includes those foreigners who, at the time at which the law comes into effect, are temporarily staying within the borders of the country.
  • 1981, Ruth Dinesen, Christiane Hach, Annelise Ballegaard Petersen, Frauenfragen: Lesebuch zur deutschen Frauenbewegung 1865-1979
   Meldepligt til forsvaret for mænd fra 16 til 65 år, for kvinder fra 17 til 50 år.
   Duty to report to the defense for men from 16 to 65 years, for women, from 17 to 50 years.

Declension[edit]

References[edit]