naalkaah

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Navajo[edit]

Noun[edit]

naalkaah

 1. inspection of, examination of
 2. -logy, science of
  béésh naalkaahmetallurgy
  chidí naatʼaʼí áłʼį́įgi naalkaahaeronautical engineering
  chʼil naalkaahbotany
  Diné Bizaad NaalkaahNavajo Language Academy
  naʼiiniʼ naalkaaheconomics
  saad naalkaahlinguistics
  sǫʼ naalkaahastronomy
  táyiʼ naaldeehii naalkaahmarine biology
  tłʼóoʼdi áhootʼéhii naalkaahatmospheric sciences
  tónteel naalkaahoceanography

Related terms[edit]