ìałophàymųp’ȍhəothəlt’óynemą

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Taos[edit]

Etymology[edit]

From ìało- (“willow”) + -phàymų- (”red”) + -p’ȍhəothəl- (“canyon”) [< ''-p’ȍ- (?) + -həo- (“canyon”) + -thəl- (?)] + t’óy- (“person”) + -nemą.

Noun[edit]

ìałophàymųpȍhəothəltóynemą

  1. (ceremonial) Taos people (literally: "Red Willows Canyon People", "Canyon of the Red Willows People")

Alternative forms[edit]

  • iałapai´mu pahöatel t’ainemu (Parsons)