δούλους

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Greek[edit]

Noun[edit]

δούλους (doúlousm

  1. Accusative plural form of δούλος (doúlos).
    • Τοὺς δὲ δούλους οἱ Σκύθαι πάντας τυφλοῦσι τοῦ γάλακτος εἵνεκεν τοῦ πίνουσι ποιεῦντες ὧδε.
      Toùs dè doúlous hoi Skúthai pántas tuphloûsi toû gálaktos heíneken toû pínousi poieûntes hôde.
      Now the Scythians blind all their slaves, to use them in preparing their milk.