κῶλον

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek

[edit]

Alternative forms

[edit]

Etymology

[edit]

Pre-Greek origin,[1] or from Proto-Indo-European *(s)kel-.

Pronunciation

[edit]
 

Noun

[edit]

κῶλον (kôlonn (genitive κώλου); second declension

 1. part of something, member
 2. part of the body: limb, leg, arm
  Synonyms: μέλος (mélos), ῥέθος (rhéthos)
 3. part of a building: side, front
 4. part of a sentence: clause
 5. (in the plural) carcass, carcasses
  • 2nd century BC, Septuagint, I Samuel (called Βασιλειῶν Α´ in Septuagint) 17:46 (David speaking to Goliath)
   καὶ ἀποκλείσει σε Κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι ἔστι Θεὸς ἐν Ἰσραήλ·
   kaì apokleísei se Kúrios sḗmeron eis tḕn kheîrá mou, kaì apoktenô se kaì aphelô tḕn kephalḗn sou apò soû kaì dṓsō tà kôlá sou kaì tà kôla parembolês allophúlōn en taútēi têi hēmérāi toîs peteinoîs toû ouranoû kaì toîs thēríois tês gês, kaì gnṓsetai pâsa hē gê, hóti ésti Theòs en Israḗl;
   And the Lord shall deliver thee today into my hand and I shall kill thee and take thy head off thee and give thy carcass and the carcasses of the camp of the Philistines this day to the fowls of the heaven and to the beasts of the earth and all the earth shall know that there a God is in Israel.

Inflection

[edit]

Derived terms

[edit]

Descendants

[edit]
 • Latin: cōlon (see there for further descendants)
 • Greek: κώλος (kólos)

References

[edit]
 1. ^ Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN

Further reading

[edit]