λευκώλενος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From λευκός (leukós, white) and ὠλένη (ōlénē, forearm).

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

λευκώλενος (leukṓlenos) m or f, λευκώλενον (leukṓlenon) n

 1. (poetic, epithet of women and goddesses) white-armed
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.595–596:
   Ὣς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
   μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον·
   Hṑs pháto, meídēsen dè theà leukṓlenos Hḗrē,
   meidḗsasa dè paidòs edéxato kheirì kúpellon;
   So [Hephaestus] said, and she smiled, the white armed goddess Hera,
   and smiling accepted the goblet from [her] child in [her] hand.

Inflection[edit]

References[edit]