να

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Conjunction[edit]

να ‎(na)

 1. indicating the subjunctive
  μπορώ να έχω …   (can I have …)
  Θέλω να φύγω.   (I want to leave.)
  Να είχαμε πέντε λεπτά ακόμα.   (If only we had five more minutes.)
  Να φύγω ή να μείνω;   (Should I leave or should I stay?)
 2. indicating an imperative
  Να προσέχεις τον εαυτό σου.   (Take care of yourself.)
 3. after definite article in the second person of singular, converts clause to noun phrase with the meaning of gerund.
  Το να κλέβεις τις ιδέες ενός είναι "λογοκλοπή", το να κλέβεις τις ιδέες πολλών είναι "επιστημονική έρευνα".
  Stealing ideas from one person is "plagiarism", stealing from many is "research". (Felson's law)

Particle[edit]

να ‎(na)

 1. here (something or someone is)
  Να το πρόβλημά μου.   (Here's my problem.)
 2. indication of displeasure or anger (when accompanied by an obscene gesture of one or two hands with splayed fingers, palm towards the object of the gesture)