πλοῦτος

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From the root of πλέω (pléō, float, sail) (perhaps in some early meaning of "flow" > "abound") with the suffix -τος (-tos); compare βίοτος (bíotos), νόστος (nóstos).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

πλοῦτος (ploûtosm (genitive πλούτου); second declension
πλοῦτος (ploûtosn (genitive πλούτους); third declension

 1. wealth, riches
  Synonym: ἄφενος (áphenos)
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.171:
   οὐδέ σ’ ὀΐω [] ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.
   oudé s’ oḯō [] áphenos kaì ploûton aphúxein.
   nor do I intend [] to pile up riches and wealth for you.
  • 380 BCE, Plato, Gorgias 523c:
   πολλοὶ οὖν,” ἦ δ’ ὅς, “ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ [] πλούτους
   polloì oûn,” ê d’ hós, “psukhàs ponēràs ékhontes ēmphiesménoi eisì [] ploútous
   “Now many,” said he, “who have wicked souls are clad in [] wealth

Inflection[edit]

Antonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

 • Greek: πλούτος (ploútos)

Further reading[edit]