σελήνη

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *selasnā, whence also σέλας (sélas).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

σελήνη (selḗnēf (genitive σελήνης); first declension

  1. moon
    • 93/94, Josephus, Jewish Antiquities, 1, 31, in Henry St. John Thackeray (tr. & ed.), Josephus with an English translation, vol. 4 (Jewish Antiquities, books I–IV), LCL, pages 14-17. Translation by Thackeray.
      τῇ τετάρτῃ δὲ διακοσμεῖ τὸν οὐρανὸν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄστροις κινήσεις αὐτοῖς ἐπιστείλας καὶ δρόμους, οἷς ἂν αἱ τῶν ὡρῶν περιφοραὶ σημαίνοιντο.
      têi tetártēi dè diakosmeî tòn ouranòn hēlíōi kaì selḗnēi kaì toîs állois ástrois kinḗseis autoîs episteílas kaì drómous, hoîs àn hai tôn hōrôn periphoraì sēmaínointo.
      On the fourth he adorned the heaven with sun and moon and the other stars, prescribing their motions and courses to indicate the revolutions of the seasons.
  2. month
  3. a moon-shaped cake
  4. type of plant

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

See also[edit]

References[edit]