פֿאָרן

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: פֿאַרן

Yiddish[edit]

Etymology[edit]

From Old High German faran, from Proto-Germanic *faraną. Compare German fahren and English fare.

Verb[edit]

פֿאָרן (forn) (past participle געפֿאָרן(geforn))

 1. to ride, drive, travel (to go by vehicle or animal)
  • Rozhinkes mit Mandlen (Yiddish folk lullaby):
   אונטער ייִדעלע׳ס וויגעלע / שטייט אַ קלאָר־ווײַס ציגעלע. / דאָס ציגעלע איז געפֿאָרן האַנדלען. / דאָס וועט זײַן דײַן באַרוף, / ראָזשינקעס מיט מאַנדלען. / שלאָף־זשע, ייִדעלע, שלאָף.‎‎
   unter yidele's vigele / shteyt a klor-vays tsigele. / dos tsigele iz geforn handlen. / dos vet zayn dayn baruf, / rozhinkes mit mandlen. / shlof-zhe, yidele, shlof.
   Under Yidele's cradle / Stands a little clear-white goat. / The little goat has traveled to trade [his wares]. / This will be your job, too. / [Trading] raisins and almonds, / Sleep now, Yidele, sleep.
  • 1936, Yiddle with His Fiddle (film)
   איבער פֿעלדער וועגן אויף אַ וואָגן היי / מיט ווינט און זון און רעגן פֿאָרן קלעזמער צוויי
   iber felder vegn oyf a vogn hey / mit vint un zun un regn forn klezmer tsvey
   Traveling over fields on a wagon of hay, / In wind and sun and rain ride two klezmorim.

Conjugation[edit]

Related terms[edit]