ראָזשינקע

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Etymology[edit]

Probably from Polish rodzynka, from German Rosine.

Noun[edit]

ראָזשינקע (rozhinkef, plural ראָזשינקעס (rozhinkes)

 1. raisin (dried grape)
  • Rozhinkes mit Mandlen (Yiddish folk lullaby):
   אונטער ייִדעלע׳ס וויגעלע / שטייט אַ קלאָר־ווײַס ציגעלע. / דאָס ציגעלע איז געפֿאָרן האַנדלען. / דאָס וועט זײַן דײַן באַרוף, / ראָזשינקעס מיט מאַנדלען. / שלאָף־זשע, ייִדעלע, שלאָף.
   unter yidele's vigele / shteyt a klor-vays tsigele. / dos tsigele iz geforn handlen. / dos vet zayn dayn baruf, / rozhinkes mit mandlen. / shlof-zhe, yidele, shlof.
   Under Yidele's cradle / Stands a little clear-white goat. / The little goat has traveled to trade [his wares]. / This will be your job, too. / [Trading] raisins and almonds, / Sleep now, Yidele, sleep.