د ... په منځ کې

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Pashto[edit]

Etymology[edit]

From Pashto.

Pronunciation[edit]

Circumposition[edit]

د ... په منځ کې (dë ... pë manź ke)

  1. between, among