قرمطی

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Persian[edit]

Noun[edit]

قرمطی (Qarmati) (plural قرمطیان (Qarmatiân) or قرامطه (Qarâmate))

  1. Qarmatian
    • 11th century, Abulfazl-i Bayhaqī, Tārīx-i Bayhaqī
      به این خلیفهٔ خرف شده بباید نبشت که من از بهر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همهٔ جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بر دار می‌کشند، و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است. اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم!
      ba īn xalīfa-i xaraf šuda bi-bāyad nibišt ki man az bahr-i Abbāsiyān angušt dar karda-am dar hama-i jahān u Qarmatī mē-jūyam u ān-či yāfta āyad u durust gardad bar dār mē-kašand, va agar marā durust šudī ki Hasanak Qarmatī ast xabar ba Amīrulmu'minīn rasīdī ki dar bāb-i vay či raftī. vay rā man parvarda-am u bā farzandān u barādarān-i man barābar ast. agar vay Qarmatī ast man ham Qarmatī bāšam!