قرمطی

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Persian[edit]

Noun[edit]

قرمطی (Qarmati) (plural قرمطیان (Qarmatiân) or قرامطه (Qarâmate))

 1. Qarmatian
  • 11th century, Abulfazl-i Bayhaqī, Tārīx-i Bayhaqī[1]
   به این خلیفهٔ خرف شده بباید نبشت که من از بهر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همهٔ جهان و قرمطی می‌جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بر دار می‌کشند، و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است. اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم. هر چند آن سخن پادشاهانه نبود، بدیوان آمدم و چنان نبشتم
   "ba īn xalīfa-i xarif šuda bi-bāyad nibišt ki man az bahr-i Abbāsiyān angušt dar karda-am dar hama-i jahān u Qarmatī mē-jōyam u ān-či yāfta āyad u durust gardad bar dār mē-kašand, va agar marā durust šudē ki Hasanak Qarmatī ast xabar ba Amīrulmu'minīn rasīdē ki dar bāb-i vay či raftē. vay rā man parvarda-am u bā farzandān u barādarān-i man barābar ast. agar vay Qarmatī ast man ham Qarmatī bāšam." har čand ān suxan-i pādišāhāna nabūd, ba-dīwān āmadam u čunīn nibištam.
   "Such should be written to this senile Caliph, that because of Abbasids I've seeked in all of the world and look for Qarmatians, and the ones that are found and are proven would be hanged, and if it becomes proven to me that Hasanak is a Qarmatian, the news would reach the Amir al-Mu'minin that what would happen to him. He is raised by me and is equal to my children and brothers. If he is a Qarmatian, I would be a Qarmatian, too." Although it was not a royal speech, I came to the divan and wrote as such.
 2. (archaic) infidel