બિલાડી

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

નપુંસકલિંગ (napũsakliṅg): બિલાડું n (bilāḍũ)
પુંલિંગ (pũliṅg): બિલાડો m (bilāḍo)
સ્ત્રીલિંગ (strīliṅg): બિલાડી f (bilāḍī)

Etymology[edit]

Ultimately from Sanskrit बिडाल (biḍāla)

Noun[edit]

બિલાડી (bilāḍīf

  1. (female or of unspecified gender) cat
    Synonym: મીંદડી (mī̃dḍī)
  2. a drag hook
    Synonym: મીંદડી (mī̃dḍī)
  3. (uncommon) anchor
    Synonyms: લંગર (laṅgar), નાંગર (nā̃gar)