ஞாலம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *ñālam. Cognate with Malayalam ഞാലം (ñālaṁ).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ஞாலம் (ñālam)

  1. earth, world
    Synonyms: see Thesaurus:உலகம்
  2. universe
    Synonyms: பார் (pār), பிரபஞ்சம் (pirapañcam), அண்டசராசரம் (aṇṭacarācaram), பூச்சக்கரம் (pūccakkaram)

Declension[edit]

m-stem declension of ஞாலம் (ñālam)
Singular Plural
Nominative ஞாலம்
ñālam
ஞாலங்கள்
ñālaṅkaḷ
Vocative ஞாலமே
ñālamē
ஞாலங்களே
ñālaṅkaḷē
Accusative ஞாலத்தை
ñālattai
ஞாலங்களை
ñālaṅkaḷai
Dative ஞாலத்துக்கு
ñālattukku
ஞாலங்களுக்கு
ñālaṅkaḷukku
Genitive ஞாலத்துடைய
ñālattuṭaiya
ஞாலங்களுடைய
ñālaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative ஞாலம்
ñālam
ஞாலங்கள்
ñālaṅkaḷ
Vocative ஞாலமே
ñālamē
ஞாலங்களே
ñālaṅkaḷē
Accusative ஞாலத்தை
ñālattai
ஞாலங்களை
ñālaṅkaḷai
Dative ஞாலத்துக்கு
ñālattukku
ஞாலங்களுக்கு
ñālaṅkaḷukku
Benefactive ஞாலத்துக்காக
ñālattukkāka
ஞாலங்களுக்காக
ñālaṅkaḷukkāka
Genitive 1 ஞாலத்துடைய
ñālattuṭaiya
ஞாலங்களுடைய
ñālaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 ஞாலத்தின்
ñālattiṉ
ஞாலங்களின்
ñālaṅkaḷiṉ
Locative 1 ஞாலத்தில்
ñālattil
ஞாலங்களில்
ñālaṅkaḷil
Locative 2 ஞாலத்திடம்
ñālattiṭam
ஞாலங்களிடம்
ñālaṅkaḷiṭam
Sociative 1 ஞாலத்தோடு
ñālattōṭu
ஞாலங்களோடு
ñālaṅkaḷōṭu
Sociative 2 ஞாலத்துடன்
ñālattuṭaṉ
ஞாலங்களுடன்
ñālaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental ஞாலத்தால்
ñālattāl
ஞாலங்களால்
ñālaṅkaḷāl
Ablative ஞாலத்திலிருந்து
ñālattiliruntu
ஞாலங்களிலிருந்து
ñālaṅkaḷiliruntu

References[edit]