வல்லுநர்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From வல்லு- (vallu-) +‎ -அர் (-ar).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

வல்லுநர் (vallunar)

  1. expert, capable person
    Synonym: நிபுணர் (nipuṇar)

Declension[edit]

Declension of வல்லுநர் (vallunar)
Singular Plural
Nominative வல்லுநர்
vallunar
வல்லுநர்கள்
vallunarkaḷ
Vocative வல்லுநரே
vallunarē
வல்லுநர்களே
vallunarkaḷē
Accusative வல்லுநரை
vallunarai
வல்லுநர்களை
vallunarkaḷai
Dative வல்லுநருக்கு
vallunarukku
வல்லுநர்களுக்கு
vallunarkaḷukku
Genitive வல்லுநருடைய
vallunaruṭaiya
வல்லுநர்களுடைய
vallunarkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வல்லுநர்
vallunar
வல்லுநர்கள்
vallunarkaḷ
Vocative வல்லுநரே
vallunarē
வல்லுநர்களே
vallunarkaḷē
Accusative வல்லுநரை
vallunarai
வல்லுநர்களை
vallunarkaḷai
Dative வல்லுநருக்கு
vallunarukku
வல்லுநர்களுக்கு
vallunarkaḷukku
Benefactive வல்லுநருக்காக
vallunarukkāka
வல்லுநர்களுக்காக
vallunarkaḷukkāka
Genitive 1 வல்லுநருடைய
vallunaruṭaiya
வல்லுநர்களுடைய
vallunarkaḷuṭaiya
Genitive 2 வல்லுநரின்
vallunariṉ
வல்லுநர்களின்
vallunarkaḷiṉ
Locative 1 வல்லுநரில்
vallunaril
வல்லுநர்களில்
vallunarkaḷil
Locative 2 வல்லுநரிடம்
vallunariṭam
வல்லுநர்களிடம்
vallunarkaḷiṭam
Sociative 1 வல்லுநரோடு
vallunarōṭu
வல்லுநர்களோடு
vallunarkaḷōṭu
Sociative 2 வல்லுநருடன்
vallunaruṭaṉ
வல்லுநர்களுடன்
vallunarkaḷuṭaṉ
Instrumental வல்லுநரால்
vallunarāl
வல்லுநர்களால்
vallunarkaḷāl
Ablative வல்லுநரிலிருந்து
vallunariliruntu
வல்லுநர்களிலிருந்து
vallunarkaḷiliruntu


References[edit]