விடம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Sanskrit विष (viṣa).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

விடம் (viṭam)

  1. poison, venom
    Synonym: நஞ்சு (nañcu)
  2. an ambitious person
    Synonym: காரியவாதி (kāriyavāti)

Declension[edit]

m-stem declension of விடம் (viṭam) (singular only)
Singular Plural
Nominative விடம்
viṭam
-
Vocative விடமே
viṭamē
-
Accusative விடத்தை
viṭattai
-
Dative விடத்துக்கு
viṭattukku
-
Genitive விடத்துடைய
viṭattuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative விடம்
viṭam
-
Vocative விடமே
viṭamē
-
Accusative விடத்தை
viṭattai
-
Dative விடத்துக்கு
viṭattukku
-
Benefactive விடத்துக்காக
viṭattukkāka
-
Genitive 1 விடத்துடைய
viṭattuṭaiya
-
Genitive 2 விடத்தின்
viṭattiṉ
-
Locative 1 விடத்தில்
viṭattil
-
Locative 2 விடத்திடம்
viṭattiṭam
-
Sociative 1 விடத்தோடு
viṭattōṭu
-
Sociative 2 விடத்துடன்
viṭattuṭaṉ
-
Instrumental விடத்தால்
viṭattāl
-
Ablative விடத்திலிருந்து
viṭattiliruntu
-

References[edit]

  • University of Madras (1924–1936) “விடம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press