விரல்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Dravidian *wir-al (finger). Cognate with Telugu వ్రేలు (vrēlu), Kannada ಬೆರಲ್ (beral), ಬೆರಲು (beralu), ಬೆರಳ್ (beraḷ), or ಬೆರಳು (beraḷu), Tulu ಬಿರಲ್ (biralŭ), ಬಿರೆಲ್ (birelŭ), ಬಿರೆಲ್ಲ್ (birellŭ), ಬೆರಳು (beraḷu), or ಪಿರೆಲ್ (pirelŭ), Malayalam വിരൽ (viral).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

விரல் (viral) (anatomy)

  1. finger; toe
    Synonym: அங்குலி (aṅkuli)

Declension[edit]

Declension of விரல் (viral)
Singular Plural
Nominative விரல்
viral
விரல்கள்
viralkaḷ
Vocative விரலே
viralē
விரல்களே
viralkaḷē
Accusative விரலை
viralai
விரல்களை
viralkaḷai
Dative விரலுக்கு
viralukku
விரல்களுக்கு
viralkaḷukku
Genitive விரலுடைய
viraluṭaiya
விரல்களுடைய
viralkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative விரல்
viral
விரல்கள்
viralkaḷ
Vocative விரலே
viralē
விரல்களே
viralkaḷē
Accusative விரலை
viralai
விரல்களை
viralkaḷai
Dative விரலுக்கு
viralukku
விரல்களுக்கு
viralkaḷukku
Benefactive விரலுக்காக
viralukkāka
விரல்களுக்காக
viralkaḷukkāka
Genitive 1 விரலுடைய
viraluṭaiya
விரல்களுடைய
viralkaḷuṭaiya
Genitive 2 விரலின்
viraliṉ
விரல்களின்
viralkaḷiṉ
Locative 1 விரலில்
viralil
விரல்களில்
viralkaḷil
Locative 2 விரலிடம்
viraliṭam
விரல்களிடம்
viralkaḷiṭam
Sociative 1 விரலோடு
viralōṭu
விரல்களோடு
viralkaḷōṭu
Sociative 2 விரலுடன்
viraluṭaṉ
விரல்களுடன்
viralkaḷuṭaṉ
Instrumental விரலால்
viralāl
விரல்களால்
viralkaḷāl
Ablative விரலிலிருந்து
viraliliruntu
விரல்களிலிருந்து
viralkaḷiliruntu


References[edit]

  • University of Madras (1924–1936), “விரல்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press