కడుగు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

కడుగు ‎(kaḍugu)

  1. The water in which rice or any other grain has been washed.

Verb[edit]

కడుగు ‎(kaḍugu)

  1. to wash or clean with water.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కడిగాను కడిగాము
2nd person: నీవు / మీరు కడిగావు కడిగారు
3rd person m: అతను / వారు కడిగాడు కడిగారు
3rd person f: ఆమె / వారు కడిగింది కడిగారు