కోయు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

కోయు (kōyu) (causal కోయించు)

  1. to cut
    లక్ష్మణుడు ఆమె ముక్కు కోశాడు.
    lakṣmaṇuḍu āme mukku kōśāḍu.
    Lakshmana has cut her nose.

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను / మేము కోస్తున్నాను కోస్తున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు కోస్తున్నావు కోస్తున్నారు
3rd person m: అతను / వారు కోస్తున్నాడు కోస్తున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు కోస్తున్నది కోస్తున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కోశాను కోశాము
2nd person: నీవు / మీరు కోశావు కోశారు
3rd person m: అతను / వారు కోశాడు కోశారు
3rd person f: ఆమె / వారు కోసింది కోశారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము కోస్తాను కోస్తాము
2nd person: నీవు / మీరు కోస్తావు కోస్తారు
3rd person m: అతను / వారు కోస్తాడు కోస్తారు
3rd person f: ఆమె / వారు కోస్తుంది కోస్తారు

Derived terms[edit]

References[edit]

  • “కోయు” in Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge, page 328