చచ్చు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

చచ్చు ‎(caccu)

  1. to die

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము చచ్చాను చచ్చాము
2nd person: నీవు / మీరు చచ్చావు చచ్చారు
3rd person m: అతను / వారు చచ్చాడు చచ్చారు
3rd person f: ఆమె / వారు చచ్చింది చచ్చారు