బంటు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

చదరంగంలో బంటు.

Noun[edit]

బంటు ‎(baṇṭu)

  1. servant.

Synonyms[edit]

Noun[edit]

బంటు ‎(baṇṭu)

  1. soldier, sepoy, an armed attendant.
  2. (chess) pawn at chess.

Synonyms[edit]

See also[edit]

Chess pieces in Telugu · చదరంగ పావులు ‎(cadaraṃga pāvulu) (layout · text)
♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
రాజు ‎(rāju) మంత్రి ‎(maṃtri) ఏనుగు ‎(ēnugu) శకటము ‎(śakaṭamu) గుర్రం ‎(gurraṃ) బంటు ‎(baṃṭu)