കിളി

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *kiḷi (parrot). Cognate with Kannada ಗಿಳಿ (giḷi, parrot), Kodava ಗ್‌ಣಿ (gŭni, parrot), Kolami సిల్క (silka, parrot), Tamil கிளி (kiḷi, parrot), Tulu ಗಿಳಿ (giḷi, parrot), Telugu చిలుక (ciluka, parrot) and Sanskrit कीर (kīra, parrot). Underwent semantic shift to mean "any small bird" in Malayalam.

Pronunciation[edit]

  • IPA(key): /kiɭi/
  • (file)

Noun[edit]

കിളി (kiḷi)

A small bird
  1. Any small bird.
    Coordinate terms: പക്ഷി (pakṣi), പറവ (paṟava)
  2. (dated) parrot; Any of the various frugivorous birds in the order Psittaciformes.
    Synonym: തത്ത (tatta)
  3. A person employed as a helper in a bus, assistant to bus conductor.

Declension[edit]

Declension of കിളി
Singular Plural
Nominative കിളി (kiḷi) കിളികൾ (kiḷikaḷ)
Vocative കിളീ (kiḷī) കിളികളേ (kiḷikaḷē)
Accusative കിളിയെ (kiḷiye) കിളികളെ (kiḷikaḷe)
Dative കിളിയ്ക്ക് (kiḷiykkŭ) കിളികൾക്ക് (kiḷikaḷkkŭ)
Genitive കിളിയുടെ (kiḷiyuṭe) കിളികളുടെ (kiḷikaḷuṭe)
Locative കിളിയിൽ (kiḷiyil) കിളികളിൽ (kiḷikaḷil)
Sociative കിളിയോട് (kiḷiyōṭŭ) കിളികളോട് (kiḷikaḷōṭŭ)
Instrumental കിളിയാൽ (kiḷiyāl) കിളികളാൽ (kiḷikaḷāl)

Derived terms[edit]

References[edit]